• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AU TERME
Tot de autoriteiten van Israël bij het verlaten van deze staat

Een onvergetelijke dag
Aan het eind van deze onvergetelijke dag zouden wij met u een loflied van dank willen richten tot God. Als men deze plaatsen eenmaal gezien heeft, vergeet men ze niet meer; deze plaatsen, die zowel het oude als het nieuwe testament doen herleven en doortrokken zijn van de herinneringen uit de Bijbel en van de voorbeelden en de lessen van Jezus Christus.
Dank aan allen
Tegenover de autoriteiten en tegenover allen, die hier aanwezig zijn, spreken wij opnieuw onze voldoening uit over dit bezoek, onze dank voor de ontvangst, ons bereid, en voor de attenties, waarmee men ons heeft omringd.
Liefde van de Paus voor alle volken
Wij zijn naar u toe gekomen met de gevoelens van Hem, wiens Plaatsbekleder wij ons weten, en die eens door de profeten is aangekondigd onder de naam van de "Vorst van de vrede". Dit betekent, dat wij jegens alle mensen en alle volken slechts gevoelens van genegenheid koesteren. Want de Kerk heeft allen gelijkelijk lief.
Een woord ter verdediging van Pius XII
Onze grote voorganger Pius XII heeft dit tijdens de laatste wereldoorlog herhaaldelijk en met klem verklaard, en heel de wereld weet, wat hij heeft gedaan voor de verdediging en het welzijn van allen, zonder onderscheid, die te lijden hadden. En toch heeft men, gelijk gij weet, verdachtmakingen en zelfs beschuldigingen gelanceerd tegen de nagedachtenis van deze grote Paus. Wij zijn blij, op deze dag en op deze plaats de gelegenheid te hebben om te bevestigen: niets is onrechtvaardiger dan deze aantasting van zulk een eerbiedwaardige nagedachtenis.
Zij die, zoals wij, deze bewonderenswaardige mens van nabij gekend hebben, weten, hoe groot zijn gevoeligheid was, zijn medelijden met menselijk lijden, zijn moed en zijn goedheid van hart.
Dit wisten ook degenen, die hem na de oorlog met tranen in de ogen kwamen bedanken, dat hij hun leven gered had. Werkelijk, naar het voorbeeld van Hem, die hij op aarde vertegenwoordigt, verlangt de Paus niets zozeer als het waarachtig welzijn van alle mensen.
Afscheidswens
Aan het einde van dit bezoek spreken wij voor u onze beste wensen uit; en het is voor ons een blijde gedachte, dat onze katholieke kinderen in dit land zich ook in de toekomst mogen blijven verheugen in het bezit van rechten en vrijheden, die tegenwoordig als regel aan allen zijn toegekend.
En van ganser harte roepen wij over u, over onze christelijke zonen, die ons hier omringen, en over allen in de wereld, die gedachten koesteren van vrede en verzoening, de overvloed af van Gods zegeningen.

Document

Naam: AU TERME
Tot de autoriteiten van Israël bij het verlaten van deze staat
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 5 januari 1964
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0708, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam