• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

L'ACCUEIL
Te Megiddo, als antwoord op het welkomstwoord van zalman Shazar, president van Israël

Dank van de Paus
De ontvangst, zo vol eerbied en hartelijkheid, die uwe Excellentie ons heeft willen bereiden door persoonlijk ons tegemoet te reizen, heeft ons diep getroffen. Wij willen haar daarvoor onze dank brengen, en eveneens voor alle attenties, waarmede de autoriteiten onze reis hebben omgeven.
Het land, gezegend en gewijd voor de Christenen
Wij zouden willen, dat onze eerste woorden heel de 2 ontroering konden uitdrukken, die wij gevoelen, nu wij met eigen ogen mogen zien en nu wij zelf mogen betreden: dit Land, waar eens de Patriarchen hebben geleefd, onze vaders in het geloof; dit Land, waar zoveel eeuwen lang de stem van de profeten heeft geklonken, die spraken in de naam van de God van Abraham, Isaak en Jacob; dit Land, eindelijk en vooral, dat door de aanwezigheid van Jezus Christus een land is geworden, voor altijd gezegend en gewijd voor de christenen en, men kan wel zeggen, voor heel het mensdom.
Het geestelijk karakter van de reis
Uwe Excellentie weet het, en God is onze getuige, dat wij bij dit bezoek slechts worden geleid door overwegingen van een zuiver geestelijke orde. Wij komen als pelgrim; wij komen de heilige plaatsen vereren, WIj komen om te bidden.
Gebed voor gelovigen en ongelovigen
Vanuit dit land, uniek in de wereld vanwege de grootheid der gebeurtenissen, waarvan het eens het toneel is geweest, richt ons nederig gebed zich tot God voor alle mensen, gelovigen en ongelovigen, en gaarne sluiten wij hierbij in de kinderen van het "volk van het Verbond", welks rol in de godsdienstige geschiedenis van de mensheid wij nooit kunnen vergeten.
Gebed voor de vrede
Als pelgrim van de vrede smeken wij vóór alles om de weldaad van de verzoening van de mens met God en van een diepe en waarachtige eendracht onder de mensen en onder alle volken. Moge God ons gebed verhoren, God, die, zoals de profeet het verkondigt, voor ons "plannen van vrede en niet van rampen" (Jer. 29, 11) heeft.
Wens

Moge Hij goedgunstig over de zo gekwelde wereld van tegenwoordig die onvergelijkelijke gaven uitstorten, waarvan men de weerklank bemerkt door heel de Bijbel heen en waarin wij onze groet, ons gebed en onze wens willen samenvatten: Sjaloom! Sjaloom!

Document

Naam: L'ACCUEIL
Te Megiddo, als antwoord op het welkomstwoord van zalman Shazar, president van Israël
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 5 januari 1964
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0708, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam