• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MONSIEUR LE GOUVERNEUR
Bij de aankomst van de Paus in Jeruzalem, bij de Damascuspoort

Begroeting
Mijnheer de Gouverneur, mijnheer de Burgemeester, inwoners van Jeruzalem, en gij allen, die van dichtbij of van veraf gekomen zijt om in dit ogenblik ons te omringen, ontvangt onze hartelijke groet. Aanvaardt de uitdrukking van onze blijdschap en ontroering, waarvan ons hart vervuld is op het ogenblik dat wij de drempel van de Heilige Stad gaan overschrijden.
Een vervuld verlangen

Vandaag gaat voor ons in vervulling wat het verlangen was ten tijde van de patriarchen en van de profeten, en van zovele pelgrims, die sinds twintig eeuwen het graf van Christus zijn komen bezoeken. Vandaag mogen wij met de gewijde schrijver uitroepen: "Eindelijk staan nu onze voeten binnen uw poorten, Jeruzalem!" (Ps. 122, 2) En met hem kunnen wij er in alle waarheid aan toevoegen: "Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft: een dag van vreugde en van blijdschap." (Ps. 118, 24)

Uit het diepst van ons hart danken wij de almachtige God, dat Hij ons naar deze plaats geleid en ons dit uur geschonken heeft. En wij nodigen u allen uit om u met onze dankzegging te verenigen.
Dank aan de autoriteiten en aan de inwoners van Jeruzalem
Wij danken nu allereerst de autoriteiten voor de hartelijke ontvangst, die ons hier is bereid.
Tegenover de inwoners van Jeruzalem drukken wij onze waardering uit voor hun religieuze zin, voor hun nobele tradities van voorkomendheid en gastvrijheid ten opzichte van alle bezoekers van de heilige plaatsen. Wij nodigen hen uit, met ons hun hand en hun hart naar de hemel te richten, om vandaar over hun heilige Stad de overvloed van Gods zegeningen te doen neerdalen.
Uitnodiging aan alle Christenen
Tot onze katholieke kinderen en tot allen, die de erenaam van Christen dragen, zeggen wij: treedt met ons binnen in de diepe zin van deze pelgrimstocht. Komt met ons in de voetsporen treden van Christus, met Hem opgaan naar Calvarië, het steeds glorievolle graf vereren, waaruit Hij in volle leven is opgestaan na de dood overwonnen en de wereld verlost te hebben. Komt Hem met ons Zijn Kerk aanbieden op de plaatsen zelf, waar Hij Zijn Bloed voor haar heeft vergoten. Smeken wij samen om de zo vurig verlangde genade van eenheid onder al de leerlingen van het Evangelie.
Oproep tot gebed
En tot allen zeggen wij: roept met uw wensen en gebeden de eendracht en de vrede af over dit land, uniek in de wereld, dat God heeft bezocht. Vragen wij hier tezamen de genade van een echte en diepe broederlijkheid onder alle mensen, onder alle volken.
Zegen over Jeruzalem
Jeruzalem! Op het ogenblik, waarop wij ons binnen uw muren begeven, komen ons opnieuw de geestdriftige woorden van de gewijde schrijver op de lippen:
"Gelukkig zij, die u liefhebben! - Ja, vrede zij binnen uw muren, - heil binnen uw burchten ... - Ik bid de vrede over u af ... ik wens voor u het geluk!" (Ps. 122, 6-9)
Het is voor ons een vreugde, deze drieduizend jaren oude smeekbede op deze plaats en op deze dag te mogen uitspreken. Moge God haar verhoren en over deze Heilige Stad en over allen, die er met ons zullen bidden, Zijn rijkste zegeningen uitstorten.

Document

Naam: MONSIEUR LE GOUVERNEUR
Bij de aankomst van de Paus in Jeruzalem, bij de Damascuspoort
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 januari 1964
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0708, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam