• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MAJESTY
Op het vliegveld van Amman als antwoord op de welkomstgroet van Koning Hoessein van Jordanië

Dank aan koning Hoessein
Majesteit, wij zijn zeer vereerd door de hoffelijkheid, waarmee u persoonlijk ons heeft willen verwelkomen bij onze aankomst in uw koninkrijk.
Geestelijke karakter van de reis van de Paus
Ons bezoek draagt een geestelijk karakter, het is een nederige pelgrimstocht naar de heilige plaatsen, gewijd door de geboorte, het leven, het lijden en de dood van Jezus Christus en door Zijn glorievolle verrijzenis en hemelvaart. In elk van deze eerbiedwaardige heiligdommen zullen wij bidden voor de vrede, die Jezus Zijn leerlingen naliet, de vrede, die de wereld niet geven kan, maar die voortvloeit uit de vervulling van Zijn gebod: elkaar lief te hebben, gelijk Hij ons liefhad. Vgl. Joh. 14, 27
Het verlangen naar vrede
Uwe Majesteit, wij weten het, verlangt vurig naar vrede en welvaart voor haar volk, en voor alle naties van de wereld; en wij, opvolger van Sint-Petrus, herinneren ons zijn aanhaling uit de Psalm in zijn eerste brief: "Wie het leven liefheeft en gelukkige dagen wil genieten, ... laat hij het kwade mijden en het goede doen, laat hij vrede zoeken en die nastreven." (Ps. 33, 13-15)(1 Pt. 3, 10-11) Sint-Petrus schreef ook: "Betoont eer aan allen, bemint de broeders, vreest God, eert de koning. (1 Pt. 2, 17)
Moge God ons gebed en dat van alle mensen van goede wil verhoren, dat zij mogen leven in harmonie en eendracht, elkander bijstaan in liefde en rechtvaardigheid en zo mogen komen tot de universele vrede in echte broederschap.

Document

Naam: MAJESTY
Op het vliegveld van Amman als antwoord op de welkomstgroet van Koning Hoessein van Jordanië
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 januari 1964
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0708, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam