• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SIGNOR PRESIDENTE
Op het vliegveld Fiumicino als antwoord op de afscheidswoorden van president Segni bij het vertrek van de Paus naar het H. Land

Dank en wensen van de Paus
Mijnheer de President, uw aanwezigheid op dit vliegveld en uw woord op dit moment zijn voor ons een grote eer en een bijzondere bemoediging.
In uw woorden als hoofd van de staat horen wij de getrouwe weerklank van de gevoelens van het Italiaanse volk, en wij kunnen niet nalaten, u onze diepe voldoening en onze innige dankbaarheid te betuigen.
Wij beschouwen het daarom als onze plicht, alvorens onze pelgrimstocht naar het H. Land te aanvaarden, uwe Excellentie onze hulde te brengen, en onze groeten en beste wensen aan te bieden aan alle kerkelijke, wereldlijke en militaire autoriteiten, die hier aanwezig zijn, en aan alle mensen van goede wil, die hun blikken op ons gericht houden op dit gewichtig ogenblik, dat zo vol van betekenis is.
Een terugkeer naar de wieg van het Christendom

Er is heel juist gezegd, dat de opvolger van de eerste 4: der apostelen na twintig eeuwen daarheen terugkeert, vanwaar Petrus als drager van de christelijke Boodschap is uitgegaan. Inderdaad, onze reis wil een terugkeer zijn naar de wieg van het christendom, waar het mosterdzaadje uit de parabel van het evangelie het eerst wortel heeft geschoten en is uitgegroeid tot een bladerrijke boom, die thans met zijn schaduw heel de wereld overdekt. Vgl. Mt. 13, 31-32 Onze reis wil zijn een biddend bezoek aan de plaatsen, die geheiligd zijn door het leven, het lijden en de verrijzenis van onze Heer.

Een pelgrimstocht van gebed en boete
Onze reis is een pelgrimstocht van gebed en boete om inniger en krachtiger deel te hebben aan de geheimen van de Verlossing en om aan de mensen steeds luider te verkondigen, hetgeen wij in onze eerste boodschap Urbi et orbi hebben gezegd: dat "alleen van het Evangelie van Jezus het verhoopte en het verlangde heil te verwachten is, want er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven, waarin wij gered moeten worden". H. Paus Paulus VI, Urbi et Orbi, Eerste Radioboodschap "Urbi et Orbi", Qui Fausto Die (22 juni 1963), 2
De intenties van de Paus
In deze dagen, waarin de heilige Liturgie ons herinnert aan de Vorst van de vrede, zullen wij Hem vragen, dat Hij aan de wereld dit kostbaar geschenk moge geven en dat Hij de vrede steeds hechter moge maken onder de mensen, in de gezinnen en onder de volken.
Wij zullen Christus aanbieden: Zijn universele Kerk met haar vaste wil van trouw aan het gebod van liefde en eenheid, dat Hij ons als Zijn laatste gebod heeft nagelaten. Wij zullen naar het H. Graf en naar de Grot van de geboorte meenemen: de wensen van ieder afzonderlijk, van de gezinnen en volken; vooral de verlangens, de zorgen en het lijden van de zieken, de armen, de behoeftigen, de bedroefden, de vluchtelingen; van allen die lijden, die treuren, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.
Een groet aan alle volkeren
Op dit ogenblik, nu wij onze reis door de lucht gaan beginnen, gaan onze gedachten uit naar alle volken en zenden wij hun onze wens voor voorspoed en welzijn. Heel bijzonder denken wij aan de volken van het Oosten, die wij nu dichter nabij zullen komen of die wij zullen ontmoeten gedurende heel het verloop van onze reis.
Allen sluiten wij in in ons gebed, in onze groet, en wij betuigen ook onze dank voor de grote belangstelling, die ons bij deze gelegenheid is getoond door de diplomatieke vertegenwoordigers van de verschillende landen en vooral door de Italiaanse autoriteiten.
Zegen

De apostolische zegen, waarmee we onze pelgrimstocht beginnen, moge het onderpand en de uitdrukking zijn van de genegenheid, waarmee wij aan u denken.

Document

Naam: SIGNOR PRESIDENTE
Op het vliegveld Fiumicino als antwoord op de afscheidswoorden van president Segni bij het vertrek van de Paus naar het H. Land
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 januari 1964
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0708, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam