• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals Wij in 1959 de Apostolische brief "Paus Benedictus XV - Apostolische Brief
Maximum Illud
Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld
(30 november 1919)
" in herinnering hebben gebracht, waarin Onze roemrijk regerende Voorganger Benedictus XV de initiatieven van hen heeft aangewakkerd, die zich in de landen, die van het licht van het christelijk geloof verstoken zijn, erop toelegden om het rijk van de goddelijke Verlosser uit te breiden, zo is het Ons nu een aangename taak om de herdenking aan te kondigen van het Motu Proprio "Paus Pius XI - Motu Proprio
Romanorum Pontificum (3 mei 1922)
", dat op 3 mei 1922 door Onze roemrijk regerende Voorganger Pius XI is uitgevaardigd, van wiens Pontificaat de voornaamste zorg hierin scheen te bestaan, dat het licht van het heilig Evangelie van dag tot dag steeds wijder verspreiding zou vinden. Dit Motu Proprio roept in Onze herinnering het bescheiden werk op dat Wij van 1921 tot 1925 aan dit doel mochten besteden, toen wij voor Italiƫ aan het hoofd gesteld waren van het Werk voor de Voortplanting van het Geloof. Omdat Wij gedurende die vier jaren naar Onze bescheiden krachten Ons best deden om de Ons toevertrouwde taak getrouw en standvastig te vervullen, hebben Wij hierin een intieme innerlijke vrede en een blijde voldoening gevonden; Wij hebben deze arbeid verricht door het zaad aan de voren toe te vertrouwen, die beide door Ons vermelde pauselijke documenten hadden getrokken, namelijk het Apostolisch Schrijven van Benedictus XV en het Motu Proprio "Paus Pius XI - Motu Proprio
Romanorum Pontificum (3 mei 1922)
" van Pius XI: aan dit laatste nu besteden Wij een bijzondere aandacht.

Document

Naam: 40E VERJAARDAG VAN HET PAUSELIJK WERK VOOR DE VOORTPLANTING VAN HET GELOOF
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Brief
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 3 mei 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, jrg. 17, nr. 22
Nummering door de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam