• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Zij zijn immers de mannen, door wie voor u, Rome, het Evangelie heeft geschitterd&. Zij zijn het, die u zó roemvol hebben gemaakt, dat gij, het heilige, uitverkoren volk, de priesterlijke en koninklijke stad, die door de zetel van de H. Petrus het hoofd van de wereld is geworden, meer door uw godsdienst dan door uw aardse heerschappij de voorrang hebt. Want ofschoon gij door talrijke overwinningen uw opperheerschappij te land en te zee verder hebt uitgebreid, hebt gij toch minder door uw oorlogen aan u onderworpen, dan door de vrede van Christus". H. Paus Leo I de Grote, Sermones. Serm. 82, 1 in nat. Apost. Petri et Pauli, PL 54, 422-423

Document

Naam: AETERNA DEI SAPIENTIA
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 november 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 2, p. 25 - 36
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam