• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Leo, van wie het Liber Pontificalis getuigt dat hij "als zoon van Quintianus tot het volk der Etruriërs behoort" vgl. Liber Pontificalis, I, 238 Ed. Duchesne I, 238, is tegen het einde van de vierde eeuw geboren. Daar hij echter vanaf zijn prille jeugd te Rome heeft geleefd, heeft hij niet ten onrechte deze stad dan ook zijn vaderstad genoemd Vgl. H. Paus Leo I de Grote, Brieven, Epistulae. 31, 4; Migne PL. 54, 794; daar werd hij nog als jongeling ingeschreven onder de geestelijkheid van Rome en ontving er het diaconaat. In die tijd, tussen 430 en 439, bewees hij er uitstekende diensten aan Paus Sixtus III en hij maakte zich zeer nuttig in de kerkelijke aangelegenheden. Hij heeft daar allerlei vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt, zoals met de H. Prosper, Bisschop van Aquitanië, en met Cassianus, de beroemde stichter van het monnikenklooster Sint Victor in Marseille; hij was de schrijver van het werk "De incarnatione Domini" H. Paus Leo I de Grote, De incarnatione Domini. Migne PL. 59, 9-272 tegen de Nestorianen. Van zijn kant heeft Cassianus Leo genoemd: "een sieraad van de Kerk en van het goddelijk ministerium" H. Paus Leo I de Grote, De incarnatione Domini. Migne PL. 50, 9; iedereen zal zonder moeite toegeven, dat deze lof inderdaad haast uitzonderlijk is, als men bedenkt dat deze wordt toegekend aan een eenvoudig diaken.

Document

Naam: AETERNA DEI SAPIENTIA
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 november 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 2, p. 25 - 36
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam