• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In deze woorden is hij er zover van af te menen dat de H. Petrus zich afzijdig houdt van het tegenwoordige bestuur van de Kerk van Christus, dat hij, standvastig vertrouwend op de goddelijke Stichter van de Kerk, toch ook al zijn vertrouwen stelt in de bescherming van de Apostel Petrus, voor wiens erfgenaam en opvolger hij zich houdt en wiens gezag hij bekleedt Vgl. H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 3, 4, de nat. ipsius: PL 54, 147 Zo schrijft hij de resultaten van zijn universeel ambt eerder toe aan de verdiensten van de Apostel Petrus dan aan zijn persoonlijke ijver. Ook dit laat hij duidelijk zijn:

Document

Naam: AETERNA DEI SAPIENTIA
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 november 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 2, p. 25 - 36
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam