• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

KERSTMIS IS EEN FEEST VAN VERTROUWEN EN HOOP

Dierbare broeders en zusters,

Onze samenkomst vandaag staat in de spirituele sfeer van de Advent, die intenser wordt nu we de Kerstnoveen zijn ingegaan die ons naar het Kerstfeest leidt. Daarom wou ik vandaag met u nadenken over de geboorte van Jezus, dit feest van vertrouwen en hoop, dat de bovenhand heeft op onzekerheid en pessimisme. En kijk, dit is de reden van onze hoop: God is met ons en Hij stelt nog steeds vertrouwen in ons! Bedenk dit goed: God is met ons en stelt nog steeds vertrouwen in ons! Hij is edelmoedig, deze God en Vader! Hij komt bij de mensen wonen, Hij kiest de aarde tot verblijf om bij de mens te zijn en zich daar te laten vinden waar de mens zijn dagen doorbrengt in vreugde en verdriet. Bijgevolg is de aarde niet alleen een tranendal maar de plaats waar God zelf Zijn tent heeft opgeslagen, de plaats waar God de mens ontmoet, waar God solidair is met de mensen.

God heeft zodanig onze menselijke conditie willen delen dat Hij zich één heeft willen maken met ons, in de persoon van Jezus, waarachtig mens en waarachtig God. Doch er is iets dat nog meer verbaast. Gods aanwezigheid te midden van de mensheid heeft zich niet op een ideale, idyllische manier gerealiseerd, maar in deze reële wereld, getekend door veel goede en slechte dingen, getekend door verdeeldheid, boosheid, armoede, tirannie en oorlog. Hij heeft ervoor gekozen onze geschiedenis met ons te delen zoals die is, met heel de last van haar beperktheden en drama’s. Zo heeft Hij op een onnavolgbare manier Zijn barmhartige en liefdevolle genegenheid voor de mensen getoond. Hij is God-met-ons; Jezus is God-met-ons. Gelooft u dat? Belijden wij samen: Jezus is God-met-ons! Jezus is God-met-ons, sinds altijd en voor altijd met ons, in het leed en verdriet van de geschiedenis. De geboorte van Jezus is de manifestatie van God die zich eens en voor altijd aan de kant van de mens heeft geplaatst om ons te redden, ons op te richten uit het stof van onze miserie, onze moeilijkheden, onze zonden.
Vandaar het grote geschenk van het Kind van Betlehem: een spirituele energie, energie die ons helpt niet ten onder te gaan aan onze inspanningen, wanhoop, droefheid, want het is energie die het hart verwarmt en omvormt. Jezus’ geboorte brengt ons namelijk de blijde boodschap dat wij immens en persoonlijk door God bemind worden. En Hij heeft ons deze liefde niet alleen doen kennen maar Hij geeft ze ons ook, Hij deelt ze mee!
Uit de vreugdevolle aanschouwing van het mysterie van Gods Zoon die voor ons geboren werd, kunnen wij twee consequenties trekken.
Dit is de eerste : indien God zich met Kerstmis niet openbaart als iemand die het heelal van uit den hoge overheerst, maar als Degene die zich verlaagt en neerdaalt op aarde, arm en klein, betekent dit dat wij, om op Hem te gelijken, ons niet boven de anderen mogen plaatsen doch ons in tegendeel moeten verlagen, dienstbaar zijn, ons klein maken met de kleinen en arm met de armen. Het is niet mooi een christen te zien die zich niet wil verlagen, die niet wil dienen. Een christen die overal rond paradeert, is niet mooi: dat is geen christen, dat is een heiden. Een christen is dienstbaar, hij verlaagt zich. Zorgen wij ervoor dat onze broeders en zusters zich nooit alleen voelen!
Tweede consequente: indien God zich door Jezus zo voor de mens geëngageerd heeft dat Hij één van de onzen werd, wil dat zeggen dat al wat wij zullen gedaan hebben voor een broeder of zuster, aan Hem gedaan is. Jezus heeft daar zelf aan herinnerd: wie één van de kleinste en armste mensen voedt, verwelkomt, bezoekt, bemint, doet dit voor Gods Zoon.
Vertrouwen wij ons toe aan de moederlijke voorspraak van Maria, Jezus’ Moeder en onze moeder, opdat Zij ons op dit naderende Kerstfeest zou helpen het beeld te erkennen van Gods mens geworden Zoon in het gelaat van onze naaste, vooral in dat van de zwakste en meest gemarginaliseerde mensen.

Document

Naam: KERSTMIS IS EEN FEEST VAN VERTROUWEN EN HOOP
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 18 december 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 19 december 2013

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam