• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sommige passages uit “Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
” kregen kritiek uit ultraconservatieve hoek in de Verenigde Staten. Hoe voelt het om als paus een “Marxist” te worden genoemd?

De Marxistische ideologie is verkeerd. Maar ik heb in mijn leven veel Marxisten ontmoet die goede mensen zijn, dus ik voel me niet beledigd.”

Het meest treffende gedeelte van de Exhortatie sprak over een economie die “ter dood brengt”…

"Er staat niets in de Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
dat je niet terug kunt vinden in de sociale Leer van de Kerk. Ik sprak niet vanuit een technisch perspectief, maar ik probeerde een beeld te schetsen van wat er aan de hand is. Het enige specifieke citaat dat ik gebruikte gaat over de "gunstige overflow" theorie, die er vanuit gaat dat economische groei, aangemoedigd door een vrije markt, er onvermijdelijk in slaagt om grotere rechtvaardigheid en sociale insluiting tot stand te brengen. De belofte was dat als het glas volraakte, het zou overstromen, ten gunste van de armen. Maar wat integendeel gebeurt is dat als het glas volraakt, het op magische wijze groter wordt, en er nooit iets uitstroomt voor de armen. Dit was de enige verwijzing naar een specifieke theorie. Ik zeg nogmaals dat ik niet vanuit een technisch perspectief sprak, maar vanuit de sociale Leer van de Kerk. Dat betekent niet dat je een Marxist bent."

U heeft een “omwenteling van het pausschap” aangekondigd. Hebben de ontmoetingen met de orthodoxe patriarchen een concrete route gesuggereerd?

"Johannes Paulus II heeft nog duidelijker gesproken over een manier om het primaatschap uit te oefenen die openstaat voor een nieuwe situatie. Niet alleen vanuit het gezichtspunt van oecumenische relaties, maar ook als het gaat om de relaties met de Curie en met de lokale Kerken. Tijdens deze eerste negen maanden heb ik bezoek gehad van vele orthodoxe broeders: Bartholomeus, Hilarion, de theoloog Zizioulas, de koptische Tawadros. De laatste is een mysticus, hij ging de kapel binnen, deed zijn schoenen uit en begon te bidden. Ik voelde me als hun broeder. Ze hebben de apostolische successie; ik onving hen als broeders in het bisschopsambt. Het is pijnlijk dat we de Eucharistie nog niet samen kunnen vieren, maar er is vriendschap. Ik geloof dat dit de weg voorwaarts is: vriendschap, gemeenschappelijk werk en gebed voor de eenheid. We zegenden elkaar; de ene broeder zegent de andere, de ene broeder heet Petrus, en de ander Andreas, Marcus, Thomas…".

Is de eenheid van Christenen een prioriteit voor u?

"Ja, voor mij heeft de oecumene prioriteit. Er bestaat vandaag de dag een oecumene van het bloed. In sommige landen worden christenen omgebracht omdat ze een kruisje dragen of een Bijbel hebben, en voordat ze omgebracht worden wordt hen niet gevraagd of ze Anglicaans, Luthers, katholiek of orthodox zijn. Het bloed wordt vermengd. Voor hen die doden zijn we christenen. We zijn verbonden in bloed, ook al zijn we er nog niet in geslaagd om de noodzakelijke stappen naar onderlinge eenheid te nemen en de tijd misschien nog niet gekomen is. De eenheid is een genade waar we om moeten vragen. Ik kende een parochiepriester in Hamburg die bezig was met het zaligverklaringsproces van een katholieke priester die door de Nazi’s onthoofd was omdat hij kinderen de catechismus onderwees. Na hem volgde in de lijst van veroordeelde mensen een Lutherse dominee die om dezelfde reden was omgebracht. Hun bloed werd vermengd. De parochiepriester vertelde me dat hij naar de bisschop was gegaan en hem had gezegd: "Ik ga verder met dit proces, maar dan voor allebei, niet alleen voor dat van de katholieke priester." Dit is wat oecumene van het bloed is. Het bestaat nog steeds vandaag, je hoeft alleen de kranten maar te lezen. Hen die Christenen doden vragen niet om je identiteitspapieren om te zien in welke Kerk je werd gedoopt. We moeten deze realiteit in overweging nemen."

In de Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
nodigt u uit om pastoraal prudente en moedige keuzes te maken als het gaat om de Sacramenten. Waar doelde u op?

"Als ik over prudentie spreek denk ik niet aan een houding die verlamt, maar aan een deugd van degene die leiding geeft. Prudentie is een deugd van bestuur. Net als moed. Je moet besturen met moed en met prudentie. Ik sprak over de doop, en over de communie als geestelijk voedsel om verder te kunnen, te beschouwen als geneesmiddel, en niet als prijs. Sommigen dachten meteen aan de sacramenten voor hertrouwd gescheidenen, maar ik heb het niet gehad over specifieke gevallen: ik wilde alleen een principe aangeven. We moeten proberen om het geloof van mensen te vergemakkelijken, meer dan het te controleren. Vorig jaar heb ik in Argentinië het gedrag van sommige priester veroordeeld die kinderen van tienermoeders weigerden te dopen. Dat is een zieke mentaliteit."

En als het gaat over hertrouwd gescheidenen?

"De uitsluiting van de communie voor gescheidenen die een tweede huwelijk hebben gesloten is niet een strafmaatregel. Het is goed je dat te realiseren. Maar ik heb er in deze Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
niet over gesproken."

Wordt erover gesproken tijdens de komende bisschoppensynode?

Het synodale karakter van de Kerk is belangrijk: we zullen over het huwelijk in zijn geheel spreken tijdens de consistoriebijeenkomsten in februari. De onderwerpen zullen ook behandeld worden tijdens de buitengewone synode in oktober 2014 en opnieuw tijdens de gewone synode het jaar erop. Veel elementen zullen in meer detail onderzocht worden en in deze sessies verduidelijkt worden.”

Document

Naam: "WEES NOOIT BANG VOOR TEDERHEID"
Interview gehouden door Andrea Tornielli (Vatican Insider)
Soort: Paus Franciscus - Interview
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 10 december 2013
Copyrights: © 2013, La Stampa / Vatican Insider / mediapriester.nl
Onofficiële vert. uit het Italiaans: Roderick Vonhögen, pr.
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam