• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het kruisoffer, bestendigd in het misoffer

Jezus heeft zich tot herstel van onze misdrijven aan Zijn Vader opgedragen als een heilig slachtoffer, waarin God zijn welbehagen had. "Christus heeft ons liefgehad en zich voor ons overgegeven als een gave en offer tot lieflijke geur voor God" (Ef. 5, 2).

Het kruisoffer echter wordt in Gods Kerk onafgebroken voortgezet in het Eucharistisch offer Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 47. In de Eucharistische viering nl. offert Jezus als voornaamste priester zich op aan God door de consecratorische offering, welke de priesters verrichten, en waarbij de gelovigen zich aansluiten. Deze viering echter is offer en maaltijd. Het opdragen van het offer wordt aangevuld door de Communie, waarin het aan God opgedragen slachtoffer als spijs genuttigd wordt, om de gelovigen met zich te verenigen en hen onderling in liefde te verbinden Vgl. 1 Kor. 10, 17 . zie "Verklaring", AAS jrg 60 (1968), p. 688 e.v.

Document

Naam: CUM IN NEERLANDIA
Verklaring ter herziening van de Nieuwe Katechismus
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Kardinalen Frings, Lefèbvre, Jaeger, Florit, Browne en Joumet
Datum: 15 oktober 1968
Copyrights: © 1969, Paul Brand - Romen & Zonen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam