• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET BESCHIKBARE VOEDSEL IN DE WERELD ZOU VOLSTAAN OM IEDER TE VOEDEN
Videoboodschap naar aanleiding van de campagne van Caritas Internationalis tegen honger in de wereld

Dierbare broeders en zusters,

Het is mij een genoegen u vandaag de lancering aan te kondigen van de “Campagne tegen honger in de wereld” van onze Caritas Internationalis en u mee te delen dat ik er al mijn steun aan geef.

Deze confederatie met haar 164 lidorganisaties, is in 200 landen en gebieden actief en hun werk staat midden in de zending van de Kerk en haar aandacht voor ieder die lijdt door de ergernis van de honger; met hen heeft de Heer zich geïdentificeerd toen Hij zei: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven”. Wanneer de apostelen tot Jezus zeiden dat de mensen die naar Hem kwamen luisteren, ook honger hadden, spoorde Hij hen aan voedsel te gaan zoeken. Aangezien zij zelf arm waren, vonden zij slechts vijf broden en twee vissen, maar door Gods genade slaagden zij erin een menigte mensen te verzadigen, en zelfs resten te verzamelen en zo iedere verspilling te vermijden.
Wij staan tegenover een ergernis van ongeveer een miljard mensen in de wereld, die vandaag nog honger lijden. Wij kunnen de rug niet keren en doen alsof het probleem niet bestaat. Het beschikbare voedsel in de wereld zou volstaan om ieder te voeden.
Dat is wat de parabel van de vermenigvuldiging van broden en vissen ons juist leert: wat wij hebben, raakt niet uitgeput, integendeel er blijft nog over en niets is verloren.
Daarom nodig ik u uit, dierbare broeders en zusters, uw hart voor deze dringende nood te openen, uit respect voor het recht dat God aan iedereen heeft gegeven: het recht op passende voeding.
Delen wij wat we hebben uit christelijke naastenliefde met hen die gedwongen worden vele hindernissen te overwinnen om aan een zo elementaire behoefte te voldoen en laten wij tegelijk promotors zijn van een authentieke samenwerking met de armen opdat zij door hun en onze arbeid, een waardig leven zouden kunnen leiden.
Ik nodig alle instellingen ter wereld uit, heel de Kerk en ieder van ons, om als één mensenfamilie de echo te zijn van mensen die in stilte honger lijden, opdat deze echo een schreeuw wordt die de wereld kan wakker schudden. Deze campagne wil ook iedereen uitnodigen om bewuster te worden van onze keuzes inzake voeding, die dikwijls gepaard gaan met voedselverspilling en een verkeerd gebruik van de bestaansmiddelen die wij ter beschikking hebben.
Het is ook een oproep om niet langer te denken dat ons dagelijks handelen geen impact heeft op het leven van hen – dichtbij of veraf – voor wie honger een directe ervaring is. Ik vraag u uit heel mijn hart onze Caritas te steunen in haar edele campagne, om als één enkele familie op te treden die zich inzet om iedereen voeding te verzekeren.
Bidden wij opdat God ons de genade zou geven een wereld te zien waarin niemand nog moet sterven van honger. Ik geef u hierbij mijn zegen.

Document

Naam: HET BESCHIKBARE VOEDSEL IN DE WERELD ZOU VOLSTAAN OM IEDER TE VOEDEN
Videoboodschap naar aanleiding van de campagne van Caritas Internationalis tegen honger in de wereld
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 9 december 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 11 december 2013

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam