• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE SCHOONHEID VAN DE MOEDER VAN JEZUS
2e Zondag van de Advent (A), in het Vaticaan tevens Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen - Sint Pietersplein

Geliefde broeders en zusters. Goede dag!

Deze tweede zondag van de Advent valt op de feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangen en dus wordt onze blik aangetrokken door de schoonheid van de Moeder van Jezus, onze Moeder! Met grote vreugde bewondert de Kerk haar “vol van genade” (Lc. 1, 28)(...) Onze Moeder is mooi! Maria ondersteunt ons op onze weg naar Kerstmis, want ze leert ons hoe deze Adventstijd in verwachting van de Heer te beleven. Deze Adventstijd is immers verwachting van de Heer die ons allen op het feest zal bezoeken, maar ook, elkeen, in ons hart. De Heer komt! Laten we Hem verwachten.

Het Evangelie volgens Lucas beschrijft ons Maria als een meisje uit Nazareth, een kleine plaats in Galilea, aan de periferie van het Romeinse rijk en ook aan de periferie van Israël. Een dorpje. En toch, op haar, dat meisje uit dat verre dorpje, op haar heeft de Heer, die haar heeft uitverkoren om moeder van zijn Zoon te worden, zijn blik laten rusten. Met het oog op dit moederschap werd Maria behoed voor de erfzonde, dat wil zeggen voor de breuk, die in de diepte elk menselijk wezen kwetst in de gemeenschap met God, met de anderen en met de schepping. Deze breuk werd vooruitlopend genezen in de Moeder van Hem die ons is komen bevrijden van de slavernij van de zonde. De Onbevlekte maakt deel uit van Gods plan, zij is de vrucht van Gods liefde die de wereld redt.

En Onze Lieve Vrouw heeft zich nooit verwijderd van die liefde: heel haar leven, heel haar wezen is een “ja” op die liefde, het is een “ja” aan God. Maar dat is voor haar zeker niet makkelijk geweest! Wanneer de Engel haar “vol van genade” (Lc. 1, 28) noemt “schrok ze” want in haar nederigheid voelt ze zich als niets voor God. De Engel troost haar dan "“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven" (Lc. 1, 30-31). Deze boodschap maakte haar van streek, ook omdat ze nog niet getrouwd was met Jozef, maar de Engel zegt haar dan "De heilige Geest zal over u komen ... zo zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God." (Lc. 1, 35-36). Maria luistert, gehoorzaamt inwendig en antwoordt: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord” (Lc. 1, 38).

Het mysterie van dit meisje uit Nazareth, dat in Gods hart is, is ons niet vreemd. Het is niet: zij daar en wij hier. Neen, we zijn verbonden. Inderdaad, God laat zijn blik vol liefde op elke man en op elke vrouw rusten! Met naam en toenaam. Zijn liefdesblik rust op elk van ons. De Apostel Paulus zegt dat God ons vóór de schepping van de wereld heeft uitgekozen om heilig en onbevlekt te zijn” (Ef. 1, 4)). Ook wij zijn sinds altijd door God uitverkoren om een heilig leven, vrij van zonde, te leven. Het is een liefdesproject dat God hernieuwt telkens wij tot Hem naderen, vooral in de sacramenten.

Laten we op dit feest, waarop wij onze mooie Onbevlekte Moeder bewonderen, ook ons meest ware lot, onze diepste roeping herkennen: bemind te zijn, door de liefde veranderd te zijn, door Gods schoonheid veranderd te zijn. Laat we naar haar, onze Moeder, kijken en laten we ons door haar bekijken, want zij is onze moeder en ze houdt veel van ons. Laten we ons door haar bekijken om te leren nederiger te zijn en ook moediger in het volgen van Gods Woord; om de tedere omhelzing van haar Zoon Jezus te aanvaarden, een omhelzing die ons leven, hoop en vrede geeft.

Document

Naam: DE SCHOONHEID VAN DE MOEDER VAN JEZUS
2e Zondag van de Advent (A), in het Vaticaan tevens Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 december 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam