• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Naar aanleiding van drie gebeurtenissen

Dat is nu juist wat wij hier willen doen, aan het einde van dit Heilig Jaar, in de loop waarvan de Kerk - "met heel haar kracht strevend naar de verkondiging van het evangelie aan alle mensen" Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 1 - niets anders heeft willen doen dan haar eigen taak te vervullen als brengster van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, verkondigd krachtens twee fundamentele opdrachten: "Bekleed u met de nieuwe mens" Vgl. Ef. 4, 24 Vgl. Ef. 2, 15 Vgl. Kol. 3, 10 Vgl. Gal. 3, 27 Vgl. 2 Kor. 5, 17 , en "Laat u met God verzoenen". (2 Kor. 5, 20)

We willen het doen bij deze tiende verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan de doelstellingen zich uiteindelijk in één enkele laten samenvatten: de Kerk van de twintigste eeuw steeds geschikter maken om het Evangelie te kunnen verkondigen aan de mensheid van de twintigste eeuw.

We willen het doen één jaar na de Derde Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode - gewijd, zoals bekend, aan de evangelisatie - te meer omdat ons dit gevraagd is door de Synodevaders zelf. Aan het eind van die gedenkwaardige Vergadering hebben dezen inderdaad besloten de vrucht van hun arbeid in groot vertrouwen en eenvoud neer te leggen bij de Herder van de universele Kerk, en daarbij verklaard dat zij van de Paus een nieuwe impuls verwachtten die nieuwe tijden van evangelisatie zou kunnen doen aanbreken, in een Kerk die nog meer in de kracht en blijvende mogelijkheden van Pinksteren geworteld is. Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Aan het einde van de 3e Gewone Bisschoppensynode over "Evangelisatie in de moderne wereld" (26 okt 1974)

Document

Naam: EVANGELII NUNTIANDI
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
Soort: H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 8 december 1975
Copyrights: © 1975, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: 2005, Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam