• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De liefde van Christus en zijn gebod dwingt alle gelovigen om zijn rijkdom, die ze om niet hebben ontvangen, aan anderen te verkondigen. Daarom rust de plicht van evangelisatie op heel het volk van God, dat in de Synode door het woord van God en de eucharistie door de Geest van Christus is verenigd, zodat geen ware christen van de vervulling van deze taak is uitgesloten, alleen moeten zij deze taak vervullen op gepaste wijze en in vereniging met hun herders. Wij vertrouwen, dat deze Synode samen met de herhaalde H. Paus Paulus VI - Boodschap
In het perspectief van het Heilig Jaar
Wereldmissiedag 1974
(29 juni 1974)
aan alle zonen van de Synode een nieuwe gelegenheid heeft geboden om het eigen verantwoordelijkheidsbesef voor deelneming in het werk van de evangelisatie te vernieuwen. In het bijzonder wenden wij ons tot de jongeren, die wij niet alleen willen beschouwen als voorwerp van evangelisatie, maar ook als zeer geschikt om anderen, vooral hun leeftijdgenoten, te onderrichten. Bovendien zijn wij ervan overtuigd, dat de jongeren, aangezien zij de fundamentele waarden van het evangelie zoeken en ware authenticiteit eisen bij het verstaan en getuigen van het geloof, ons volwassenen oproepen en dwingen om ons in onze evangelische taak steeds te vernieuwen.

Document

Naam: SLOTVERKLARING 3E ALGEMENE GEWONE SYNODE; DE EVANGELISATIE VAN DE HEDENDAAGSE WERELD
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 25 oktober 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken, Amersfoort
Bewerkt: 28 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam