• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het uitgebreide materiaal dat is binnengekomen bij het secretariaat van de bisschoppensynode is geordend in dit Bisschoppensynodes
Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
(24 juni 2014)
om de voorziene vergelijking en uitdieping te bevorderen gedurende de 3e Algemene Bijzondere Vergadering van de Bisschoppensynode. Zeker, de rijkdom van hetgeen ligt vervat in de antwoorden en opmerkingen is veel groter dan wat hier wordt voorgelegd om een eerste referentiepunt voor de synodale dialoog te bieden. De drie grote terreinen waarop de Kerk het debat wil ontwikkelen om te komen tot aanwijzingen die beantwoorden aan de nieuwe, in het volk van God aanwezige vragen, zijn, hoe dan ook, die welke hier worden genoemd: het Evangelie van het gezin dat moet worden voorgehouden in de huidige omstandigheden; de gezinspastoraal die moet worden uitgediept ten opzichte van de nieuwe uitdagingen; de generatieve en educatieve relatie van de ouders ten opzichte van hun kinderen.

Wij sluiten deze tocht waarop wij in de binnengekomen antwoorden en opmerkingen vreugde en hoop, maar ook onzekerheid en lijden hebben ontmoet met terug te keren naar de bronnen van geloof, hoop en liefde: wij vertrouwen ons toe aan de Heilige Drie-eenheid, mysterie van absolute liefde, dat zich heeft geopenbaard in Christus en dat ons is meegedeeld door middel van de Heilige Geest. De liefde van God straalt op bijzondere wijze in het gezin van Nazareth, een punt van zekere referentie en troost voor ieder gezin. Hierin schittert de ware liefde waarop al onze gezinnen de blik moeten richten om licht, kracht en troost daaruit te putten. Aan het Heilig Gezin van Nazareth willen wij de 3e Bijzondere Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode toevertrouwen met de woorden van Paus Franciscus:

Gebed tot het Heilig Gezin

Jezus, Maria en Jozef,
in u aanschouwen wij
de schittering van de ware liefde,
tot u wenden wij ons met vertrouwen.

Heilig Gezin van Nazareth,
maak ook onze gezinnen
tot een plaats van gemeenschap en een cenakel van gebed,
een authentieke school van het Evangelie
en een kleine huiskerk.

Heilig Gezin van Nazareth,
moge men nooit meer in de gezinnen de ervaring kennen
van geweld, afscherming en verdeeldheid:
moge wie ook gewond en gechoqueerd is,
spoedig troost en genezing kennen.

Heilig Gezin van Nazareth,
moge de komende bisschoppensynode
in allen opnieuw het besef wekken
van het heilige en onschendbaar karakter van het gezin,
zijn schoonheid in Gods plan.

Jezus, Maria en Jozef,
luister, verhoor onze smeekbede.

Amen
 

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 13 juni 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam