• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naast deze kritieke situaties binnen en buiten het gezin worden andere in bepaalde streken, bijvoorbeeld in Azië en daar niet alleen, genoemd waar grote verwachtingen in het gezin en de maatschappij vanaf de jeugd de persoon beïnvloeden. Prestaties op school en de overdreven waarde die wordt toegekend aan diploma’s (credentialism) worden door het gezin gezien als het doel dat vóór alles moet worden bereikt. Behalve dat men de kinderen belast met bepaalde verwachtingen, signaleert men in bepaalde streken een negatieve invloed op het gezin van de deelname aan cursussen die gericht zijn op het nastreven van bijzondere doeleinden van opleiding, na het schoolprogramma tot ‘s avonds laat, om betere resultaten te bereiken (cram schools). In deze gevallen heeft het gezinsleven en het geloofsleven eronder te lijden en is er behalve een gebrek aan rust en slaap, ook een gebrek aan vrije tijd die men kan wijden aan het spelen met de kinderen. De druk van de verwachtingen is soms zo sterk dat deze processen van maatschappelijke uitsluiting met zich meebrengt, die zelfs leiden tot zelfmoord. Ten slotte wordt er gewezen op de - uit een specifieke culturele en maatschappelijke context voortvloeiende - moeilijkheid om zowel in de maatschappij, als in de Kerk, dit soort problemen onder ogen te zien en openlijk erover te spreken.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam