• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een belangrijk gegeven dat uit de antwoorden naar voren komt, is dat ook ten opzichte van zeer moeilijke situaties veel mensen, vooral jongeren, de waarde van een vaste en duurzame band gewaarworden, een werkelijk verlangen naar een huwelijk en gezin, waarin een trouwe en onlosmakelijk liefde kan worden verwezenlijkt, die de rust biedt voor een menselijke en geestelijke groei. Het “verlangen naar een gezin” openbaart zich als een waar teken van de tijd, dat erom vraagt om te worden aangegrepen als een pastorale gelegenheid.
Het is noodzakelijk dat de Kerk de zorg op zich neemt voor gezinnen die leven in crisis- en stresssituaties; dat het gezin gedurende de hele levenscyclus wordt begeleid. De kwaliteit van de relaties daarbinnen moet een van de cruciale zorgen van de Kerk zijn. De eerste steun komt van een parochie die wordt beleefd als een “gezin van gezinnen”, gelijkgesteld met het belangrijkste middelpunt van een vernieuwde pastoraal, die bestaat uit onthaal en begeleiding, beleefd in barmhartigheid en tederheid. Er wordt gewezen op het belang van parochieorganisaties ter ondersteuning van het gezin.
In enkele gevallen is het bovendien dringend noodzakelijk situaties waarin de familiebanden bedreigd worden door huiselijk geweld, te begeleiden met ondersteunende maatregelen die geschikt zijn om de opgelopen wonden te genezen en de oorzaken die deze hebben veroorzaakt, weg te nemen. Waar misbruik, geweld en in de steek laten overheersen, kan geen groei of een gewaarwording van de eigen waarde zijn.
Tenslotte wordt het belang onderstreept van een nauwe samenwerking tussen gezinnen/huizen en de parochie bij de zending van de evangelisatie, evenals de noodzaak van een actieve betrokkenheid van het gezin bij het parochieleven door middel van activiteiten van subsidiariteit en solidariteit ten gunste van andere gezinnen. Wat dit betreft, wordt de kostbare hulp vermeld van gemeenschappen die uit gezinnen bestaan. Ook het lid zijn van bewegingen en verenigingen kan vanuit het gezichtspunt van ondersteuning bijzonder belangrijk blijken te zijn.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam