• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De rol van de ouders, de eerste opvoeders in het geloof, wordt als essentieel en van vitaal belang beschouwd. Niet zelden wordt het accent gelegd op het getuigenis van hun trouw en in het bijzonder op de schoonheid van hun verschil; soms wordt er eenvoudigweg gewezen op het belang van de verschillende rollen van vader en moeder. In andere gevallen onderstreept men het positieve karakter van de vrijheid, de gelijkheid tussen de echtgenoten en hun wederkerigheid, evenals de noodzaak van de betrokkenheid van beide ouders zowel bij de opvoeding van de kinderen als bij het huishoudelijk werk, zoals in enkele antwoorden wordt gesteld, vooral in die uit Europa.
Met betrekking tot het verschil wordt soms ook nog de rijkdom onderstreept van het verschil tussen de generaties dat men kan ervaren in het gezin, waarbinnen beslissende momenten worden beleefd zoals geboorte en dood, succes en tegenslag, bereikte doeleinden en teleurstellingen. Door deze en andere gebeurtenissen wordt het gezin de plaats waar kinderen opgroeien met respect voor het leven, met een vorming van hun persoonlijkheid door iedere fase van het bestaan door te maken.
Met klem wordt in de antwoorden naar voren het belang naar voren gebracht dat het geloof wordt gedeeld en expliciet wordt gemaakt door de ouders, te beginnen bij de levensstijl van het paar in de relatie onderling en met de kinderen, maar ook door middel van het delen van hun kennis en bewustzijn van Christus, die - zoals voortdurend wordt beklemtoond - in het middelpunt van het gezin moet staan. In de context van een pluralistische maatschappij kunnen de ouders zo hun kinderen een basisoriëntatie voor het leven bieden, die hun ook na hun jeugd tot steun kan zijn. Daarom wordt er gewezen op de noodzaak om ruimte en tijd te scheppen om samen te zijn in het gezin en op de behoefte aan een open en oprechte communicatie in voortdurende dialoog.
Unaniem wordt het belang onderstreept van het gebed in het gezin als huiskerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11, waar een ware “gezinscultuur van gebed” moet worden gevoed. Een authentieke kennis van Jezus Christus wordt immers bevorderd in het gezin door het persoonlijk gebed en in het bijzonder door het gebed in het gezin, overeenkomstig de specifieke vormen en huiselijke rituelen, die als een doeltreffende wijze worden beschouwd om het geloof aan de kinderen door te geven. Ook wordt er zeer aangedrongen op het gemeenschappelijk lezen van de Schrift, maar ook op andere vormen van gebed, zoals de zegening van de tafel en het bidden van de rozenkrans. Men stelt echter met nadruk dat het gezin als huiskerk niet de parochiegemeenschap mag vervangen; bovendien wordt het belang onderstreept van de deelname van het gezin aan het sacramentele leven, de Eucharistie op de zondag en de Sacramenten van de christelijke initiatie. In meer antwoorden wordt ook het belang onderstreept van het ontvangen van het Sacrament van verzoening en van de Mariadevotie.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam