• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bijna voortdurend wordt door de antwoorden het belang onderstreept van het gezin van Nazareth als model en voorbeeld voor het christelijk gezin. Het mysterie van de menswording van het Woord in de schoot van een gezin openbaart ons hoe dit een bevoorrechte plaats is voor de openbaring van God aan de mens. Men herkent inderdaad hoe juist het gezin de gewone en dagelijkse plaats is van de ontmoeting met Christus. Het Christenvolk kijkt naar de familie van Nazareth als een voorbeeld van relatie en liefde, als referentiepunt voor iedere familiale realiteit en als troost in ellende. De Kerk wendt zich tot de familie van Nazareth om de gezinnen in hun concrete realiteit van vreugde, hoop en verdriet daaraan toe te vertrouwen.
Door de binnengekomen antwoorden wordt het belang benadrukt van de liefde die wordt beleefd in het gezin, gedefinieerd als een “daadwerkelijk teken van het bestaan van de liefde van God”, “heiligdom van liefde en leven”. De eerste ervaring van liefde en relatie vindt plaats in het gezin: men onderstreept de noodzaak dat ieder kind leeft in de warmte en de beschermende zorg van de ouders, in een huis waar de vrede woont. Kinderen moeten kunnen gewaarworden dat Jezus met hen is en dat zij nooit alleen zijn. Eenzaamheid van kinderen ten gevolge van het verslappen van de familiebanden is in het bijzonder in enkele streken aanwezig. Ook verbeteringen moeten erop gericht zijn dat kinderen kunnen opgroeien in een gezinsmilieu waar de liefde wordt beleefd en de ouders hun roeping om medewerkers van God te zijn in de ontwikkeling van de familie van de mensheid verwezenlijken.
Nadrukkelijk wordt de vormende waarde van de in het gezin beleefde liefde niet alleen voor de kinderen, maar voor alle leden ervan onderstreept. Het gezin wordt zo gedefinieerd als “school van de liefde”, “school van gemeenschap”, een “sportschool van relaties”, de bevoorrechte plaats waar men leert belangrijke relaties aan te knopen die de ontwikkeling van de persoon tot het vermogen van zelfgave helpen. Enkele antwoorden onderstrepen hoe de kennis van het mysterie en de roeping van de menselijke persoon verband houdt met het herkennen en aanvaarden binnen de familie van de verschillende gaven en vermogens van ieder. Hier komt het idee naar voren van het gezin als “eerste school van het mens zijn”: hierin wordt het gezien als onvervangbaar.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam