• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Veel antwoorden hebben van de noodzaak nieuwe manieren te vinden voor het doorgeven van de leer van de Kerk aangaande huwelijk en gezin een thema gemaakt. Veel hangt af van de rijpheid van de particuliere Kerk, van haar traditie in dezen en de effectieve middelen die in het gebied ter beschikking staan. Vooral erkent men de noodzaak pastorale werkers te vormen die in staat zijn op een cultureel adequate wijze de christelijke boodschap over te dragen. Bijna alle antwoorden stellen in elk geval vast dat er op nationaal niveau een Commissie voor de Gezinspastoraal en een Directorium voor de Gezinspastoraal bestaat. Over het algemeen houden de bisschoppenconferenties het onderricht van de Kerk voor door middel van documenten, symposia en een fijnmazige animatie, zoals men ook op diocesaan niveau werkt via organen en commissies. Zeker ontbreken ook de antwoorden niet die wijzen op een moeilijke situatie voor de kerkelijke organisatie, waarin economische en menselijke middelen ontbreken om duurzaam een catechese over het gezin te organiseren.

Velen herinneren eraan hoezeer het van doorslaggevend belang is betrekkingen aan te knopen met de juiste academische centra die gespecialiseerd zijn in thema’s betreffende het gezin op leerstellig, spiritueel en pastoraal niveau. In enkele antwoorden worden vruchtbare verbanden op internationaal niveau tussen universitaire centra en bisdommen vermeld, ook in randgebieden van de Kerk, om ogenblikken van deskundige vorming aangaande huwelijk en gezin te bevorderen. Een meermaals door de antwoorden aangehaald voorbeeld is de samenwerking met het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor de studie van huwelijk en gezin in Rome, met verschillende vestigingen in heel de wereld. Wat dit betreft, herinneren de bisschoppenconferenties aan het belang om de intuïties van de heilige Johannes Paulus II aangaande de theologie van het lichaam te ontwikkelen, waarbij men een vruchtbare benadering voorstelt van de thema’s betreffende het gezin met een existentiële en antropologische fijngevoeligheid, een benadering die openstaat voor de nieuwe, in onze tijd opkomende problemen.
Men benadrukt ten slotte in het algemeen dat de catechese over huwelijk en gezin vandaag niet alleen maar beperkt kan blijven tot de voorbereiding van het paar op het huwelijk; er is een dynamiek van begeleiding nodig die gekenmerkt wordt door ervaring en door middel van getuigen de schoonheid laat zien van hetgeen het Evangelie en de documenten van het leergezag van de Kerk aangaande het gezin ons overleveren. Lang voordat de jonge mensen zich presenteren voor het huwelijk, hebben zij er behoefte aan om te worden geholpen hetgeen de Kerk leert en waarom zij dat leert, te leren kennen. Veel antwoorden benadrukken de rol van de ouders in de specifieke gezinscatechese. Zij moeten een onvervangbare rol spelen in de christelijke vorming van de kinderen met betrekking tot het Evangelie van het gezin. Deze taak vraagt om een diep begrip van hun roeping in het licht van de leer van de Kerk. Hun getuigenis is reeds een levende catechese, niet alleen in Kerk, maar ook in de maatschappij.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam