• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Enkele bisschoppenconferenties wijzen erop dat de reden van veel verzet tegen het onderricht van de Kerk omtrent de gezinsmoraal het gebrek is aan een authentieke christelijke ervaring, een persoonlijke en gemeenschappelijke ontmoeting met Christus, die niet kan worden vervangen door een, hoewel correcte, presentatie van een leer. In dit verband klaagt men over het gebrek aan een pastoraal die zich alleen maar bekommert om het toedienen van de Sacramenten, zonder dat daaraan een ware christelijke ervaring beantwoordt die de mens erbij betrekt. Bovendien benadrukt het overgrote deel van de antwoorden de groeiende tegenstelling tussen de waarden die door de Kerk aangaande huwelijk en gezin worden voorgehouden, en de maatschappelijke en culturele verschillende toestand op de hele planeet. Men komt ook een unanimiteit in de antwoorden tegen met betrekking tot de eigenlijke redenen van de moeilijkheden bij de acceptatie van het onderricht van de Kerk: de nieuwe wijd verbreide en alomtegenwoordige technologieën; de invloed van de massamedia; de hedonistische cultuur; het relativisme; het materialisme; het individualisme; het groeiende secularisme; het overheersen van opvattingen die tot een overdreven liberalisatie van de gewoonten in egoïstische zin hebben geleid; de broosheid van intermenselijke relaties; een cultuur die definitieve keuzes afwijst, geconditioneerd door onbestendigheid, voorlopigheid, eigen aan een “snel vervliegende maatschappij”, een maatschappij met een wegwerpmentaliteit, van “alles en direct”; waarden die steunen op de zogenaamde “afvalcultuur” en de cultuur van het “voorlopige”, zoals Paus Franciscus veelvuldig in herinnering brengt.

Iemand herinnert aan de obstakels die te wijten aan de lange heerschappij van de atheïstische ideologieën in zeer veel landen, die een houding van wantrouwen hebben geschapen ten opzichte van het religieus onderricht in het algemeen. Andere antwoorden melden vervolgens moeilijkheden die de Kerk tegenkomt bij de ontmoeting met de stamculturen en voorvaderlijke tradities waarbij het huwelijk heel andere kenmerken heeft dan in de christelijke visie, zoals bijvoorbeeld in het ondersteunen van polygamie of andere ideeën die in strijd zijn met de idee van een onontbindbaar en monogaam huwelijk. De Christenen die in een dergelijke context leven, hebben er zeker behoefte aan om door de Kerk en de christelijke gemeenschappen krachtig te worden gesteund.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam