• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een groot aantal bisschoppenconferenties merkt op dat daar waar men het onderricht van de Kerk diepgaand doorgeeft, dit met zijn pure menselijke en christelijke schoonheid door een groot gedeelte van de gelovigen met enthousiasme wordt aanvaard. Wanneer men erin slaagt een allesomvattend idee van huwelijk en gezin overeenkomstig het christelijk geloof te laten zien, dan wordt men de waarheid, het goede en de schoonheid ervan gewaar. Het onderricht wordt het meest aanvaard waar er van de kant van de gelovigen een werkelijke weg van het geloof is, en niet alleen maar een spontane nieuwsgierigheid rond hetgeen de Kerk denkt aangaande de seksuele moraal. Anderzijds bevestigen veel antwoorden dat ook wanneer het onderricht van de Kerk aangaande huwelijk en gezin bekend is, heel veel Christenen moeilijkheden blijken te hebben met dit in zijn geheel te aanvaarden. In het algemeen maakt men melding van gedeeltelijke, hoewel relevante elementen van de christelijke leer waar het een weerstand in verschillende gradaties betreft, zoals bijvoorbeeld ten opzichte van de geboortecontrole, scheiding en een nieuw huwelijk, homoseksualiteit, samenleven, trouw, relaties vóór het huwelijk, IVF etc. Veel antwoorden tonen aan hoe daarentegen het onderricht van de Kerk aangaande de waardigheid van en het respect voor het menselijk leven op ruimere schaal en gemakkelijk, althans in principe, wordt aanvaard.
Terecht wordt er opgemerkt dat een grotere integratie noodzakelijk zou zijn tussen de spiritualiteit van het gezin en de moraal: deze zou het dan mogelijk maken ook het leergezag van de Kerk op het terrein van de gezinsmoraal beter te begrijpen. Enkele bijdragen stellen vast dat het belangrijk is elementen van de plaatselijke culturen op hun juiste waarde te schatten, die kunnen helpen de waarde van het Evangelie te begrijpen; dit is het geval met vele Aziatische culturen, die vaak op de familie gericht zijn. In deze contexten stellen enkele bisschoppenconferenties dat het niet moeilijk is het onderricht van de Kerk aangaande het gezin aan te vullen met de maatschappelijke en morele waarden van het volk die aanwezig zijn in deze culturen. Hiermee wil men opnieuw aandacht vragen voor het belang van de interculturaliteit bij de verkondiging van het Evangelie van het gezin. Ten slotte komt uit de binnengekomen antwoorden en opmerkingen de noodzaak naar voren om concrete en mogelijke trajecten van vorming op gang te brengen waardoor men een inleiding kan geven op de geloofswaarheden die het gezin betreffen, vooral om de diepe menselijke en existentiële waarde ervan te kunnen waarderen.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam