• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naast deze kritieke situaties binnen en buiten het gezin worden andere in bepaalde streken, bijvoorbeeld in Azië en daar niet alleen, genoemd waar grote verwachtingen in het gezin en de maatschappij vanaf de jeugd de persoon beïnvloeden. Prestaties op school en de overdreven waarde die wordt toegekend aan diploma’s (credentialism) worden door het gezin gezien als het doel dat vóór alles moet worden bereikt. Behalve dat men de kinderen belast met bepaalde verwachtingen, signaleert men in bepaalde streken een negatieve invloed op het gezin van de deelname aan cursussen die gericht zijn op het nastreven van bijzondere doeleinden van opleiding, na het schoolprogramma tot ‘s avonds laat, om betere resultaten te bereiken (cram schools). In deze gevallen heeft het gezinsleven en het geloofsleven eronder te lijden en is er behalve een gebrek aan rust en slaap, ook een gebrek aan vrije tijd die men kan wijden aan het spelen met de kinderen. De druk van de verwachtingen is soms zo sterk dat deze processen van maatschappelijke uitsluiting met zich meebrengt, die zelfs leiden tot zelfmoord. Ten slotte wordt er gewezen op de - uit een specifieke culturele en maatschappelijke context voortvloeiende - moeilijkheid om zowel in de maatschappij, als in de Kerk, dit soort problemen onder ogen te zien en openlijk erover te spreken.

In het bijzonder in Afrika en het Midden-Oosten wordt er herinnerd aan de invloed van een oorlog op het gezin, die een gewelddadige dood veroorzaakt, de verwoesting van woningen, de noodzaak om te vluchten met achterlating van alles om elders zijn toevlucht te zoeken. Met verwijzing naar enkele streken wordt er bovendien gewezen op het gevolg van door de oorlog veroorzaakte maatschappelijke desintegratie, die soms ook het verlaten van de eigen christelijke gemeenschap en de geloofsgemeenschap, vooral door hele gezinnen in een toestand van armoede, inhoudt.
In enkel streken - zoals in Azië en Noord-Afrika - is een groot aantal gezinnen gegeven het geringe percentage katholieken samengesteld uit een katholieke echtgenoot/echtgenote en een ander met een andere godsdienst. Hoewel zij de rijkdom voor de Kerk van gemengde echtparen erkennen, benadrukken sommige antwoorden de moeilijkheid die inherent is aan de christelijke opvoeding van de kinderen, vooral daar waar de civiele wet het behoren tot een godsdienst van de kinderen van het echtpaar bepaalt. Soms is een gemengd huwelijk een gelegenheid of een uitdaging om in het christelijk geloof te groeien.
Van de factoren die van in vloed zijn op moeilijkheden in het gezin, worden behalve lichamelijke ziekten, waaronder AIDS, vermeld: geestesziekte, depressie, de ervaring van de dood van een kind of van een echtgenoot/echtgenote. Wat dit betreft, voelt men de noodzaak een pastorale benadering te bevorderen die de zorg op zich neemt voor de context van het gezin die door ziekte en rouw wordt getekend, als een bijzonder geschikt moment om het geloof dat steun geeft en troost, opnieuw te ontdekken. Onder de kritieke situaties - in enkele streken van de wereld bepaald door de nataliteit - worden ook de verspreiding van sektes, esoterische praktijken, occultisme, magie en hekserij genoemd. Men constateert in de antwoorden dat geen enkele omgeving en geen enkele situatie als a priori ondoordringbaar voor het Evangelie kan worden beschouwd. Van doorslaggevende betekenis blijkt de begeleiding en het opnemen door de christelijke gemeenschap van bijzonder kwetsbare gezinnen, waarvoor de verkondiging van het Evangelie van barmhartigheid bijzonder sterk en urgent is.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam