• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Universaliteit

Zo komen wij dan bij het volgende kenmerk of eigenschap van de evangelisatie welke nauw samenhangt met het eerste en dat nauwkeuriger en scherper de reeds vermelde terminus ad quem kan bepalen. Wij spreken namelijk over de universaliteit van de evangelisatie.

Deze universaliteit betekent, dat de boodschap van het evangelie volledig doorgegeven moet worden aan alle men~en zonder enig onderscheid van plaats, stam, natie, geschiedenis, maatschappij, zoals het gebeurd is op de Pinksterdag: "uit alle volkeren onder de hemel" (Hand. 2, 5). Dit aspect komt ook overeen met een andere dimensie die tot het wezen en de definitie van de kerk behoort, namelijk met de missionaire inspanning en richt dit op het plan en het doel, dat het op dezelfde plaats van de Heilige Schrift wordt toegewezen: "Gaat dus en ... maakt tot mijn leerlingen" wordt betrokken op alle volkeren. Dit heeft immers ook reeds het conciliaire leergezag ons voorgehouden om een zodanig beeld eigen te doen maken van de kerk, die

krachtens de diepste eisen van haar eigen katholiciteit en in gehoorzaamheid aan de opdracht van haar Stichter ... pelgrimerend krachtens haar natuur op zending gericht is. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 1-2

Van de andere kant, evenwel, heeft deze inspanning en ijver, opdat toch elke tong tot eer van de Vader zou belijden dat Christus alleen de Heer is en de Verlosser van allen Vgl. Fil. 2, 11 , altijd de volhardende activiteit van de kerk uitgemaakt. waardoor ook de christelijke naam zo snel is verspreid en overal in deze eerste eeuwen gevestigd.

Document

Naam: OPENINGSTOESPRAAK TOT DE 3E ALGEMENE GEWONE BISSCHOPPENSYNODE
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 27 september 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken, 29e jrg nr 22, p. 972-978 Amersfoort
Indeling in alinea's en nummering van de redactie.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam