• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Noodzakelijkheid van de evangelisatie

En een eerste hoedanigheid van de evangelisatie lijkt ons haar noodzakelijkheid. Aan de inhoud en opdracht van het katholiek priesterschap, waarover wij deze morgen hebben gesproken, refereert en beantwoordt, voor zover het voortvloeit uit het priesterschap van Christus en daar onmiddellijk in deelt, de opdracht en inhoud van onze taak, welke namelijk moet beantwoorden aan de toenemende geestelijke noden van de hedendaagse mensen. Evangelisatie is voor ons geen vrije keuze, maar een noodzakelijke taak en een plicht. Zo beschrijft immers de apostel van de heidenen, die de hartstochtelijke leraar en bedienaar van de evangelisatie was, zijn situatie, toen hij zichzelf bijna bedreigde: "Ik kan niet anders. Wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig" (1 Kor. 9, 16). Dat zo harde en onverbiddelijke 'wee' lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd en ver verwijderd van de beminnelijkheid en zachtzinnigheid van de evangelische boodschap; maar is in werkelijkheid zeer heilzaam en juist, omdat het ons oproept, ons op moet roepen tot bezinning op die eeuwige opdracht, ja zelfs bevel tot het werk van de evangelisatie en dat beantwoordt aan de zware taak van al degenen die binnen het goed geordende organisme van het volk van God. op verschillende wijze weliswaar, deelgenoten zijn van de ene en onverdeelbare apostolische bediening. En daarom is de evangelisatie geen werk dat slechts 'bij tijden' of bij voorkomende gelegenheid wordt verricht, maar een voortdurende plicht en noodzaak welke uit de instelling van de kerk voortvloeit. De opdracht begint met dit woord van de goddelijke Stichter zelf "Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" Vgl. Mt. 28, 18-20 Vgl. Mc. 16, 15 , en doorgaand naar de duidelijke leer van de heilige Paulus, en rakend ook de even krachtige en stellige woorden van Petrus en Johannes ("Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben" - (Hand. 4, 20)), doorloopt het alle tijden, bestendig en dringend, tot aan het laatste concilie. Het is niet nodig, dat wij de ondubbelzinnige Concilieplaatsen aanhalen voor u, die voor het grootste gedeelte de hoofdpersonen waren in dat heilzame gebeuren.

Document

Naam: OPENINGSTOESPRAAK TOT DE 3E ALGEMENE GEWONE BISSCHOPPENSYNODE
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 27 september 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken, 29e jrg nr 22, p. 972-978 Amersfoort
Indeling in alinea's en nummering van de redactie.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam