• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PAUS PIUS XII

Ter eeuwige gedachtenis

In het twaalfhonderdste jaar sinds het verscheiden van den H. Wllllbrordus, bisschop van: Utrecht, die in Friesland en Denemarken het Evangelie heeft verkondigd, hebben wij zelf door ons Paus Pius XII - Brief
Solemnes Honores
Aan het Nederlands episcopaat over het eeuwfeest van St. Willibrord
(9 september 1939)
aan het feest, dat ter ere van den heilige zou worden gevierd, vollen luister bijgezet: en daarom hebben wij gemeend, om nu ook bovendien volgaarne het verzoek in te willigen van onze eerbiedwaardige broeder de aartsbisschop van Utrecht, die op verlangen en van de eerbiedwaardige broeders suffragaan-bisschoppen van het aartsbisdom Utrecht, nl. de bisschoppen van Breda, 's-Hertogenbosch, Roermond en Haarlem, en van het gelovige volk van deze bisdommen, aan ons heeft gevraagd N.v.d.r.: Met een brief van 30 oktober 1939 van het Nederlands episcopaat is aan de H. Vader het verzoek gericht tot uitroeping van de H. Willibrordus tot kerkpatroon van Nederland, om de H. Wllllbrordus uit te roepen tot eerste patroon van de gehele Utrechtse kerkprovincie.

Document

Naam: SANCTUS CLEMENS WILLIBRORDUS
Uitroepen van St. Willibrord tot eerste patroon van de Utrechtse kerkprovincie
Soort: Paus Pius XI - Apostolische Brief
Auteur: A. Kard. Maglione
Datum: 11 januari 1940
Copyrights: © Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam