• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er zijn niet weinig specifieke en contextuele uitdagingen: “Vandaag doen zich problemen voor die tot weinige jaren geleden niet voorkwamen, van de wijdverspreide praktijk van samenwonende stellen, die niet tot het huwelijk komen en soms het idee ervan uitsluiten, tot de verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht, waaraan niet zelden adoptie van kinderen wordt toegestaan.” Bisschoppensynodes, Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode, De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in het kader van de evangelisatie (18 okt 2013), 1. Veelvuldig zijn ook de nieuwe contextuele situaties, die bijzondere aandacht behoeven van de Kerk, van de cultuur van ongebondenheid en van de veronderstelling dat de band instabiel is, herformulering van het begrip ‘gezin’ zelf en een wijdverspreid relativistisch pluralisme in de opvatting van het huwelijk, tot legislatieve voorstellen die de duurzaamheid en de trouw in het huwelijksverbond devalueren. Deze uitdagingen brengen aanzienlijke pastorale gevolgen met zich mee: “Als men bijvoorbeeld denkt aan het enkele feit dat veel kinderen en jongeren die geboren worden uit ongeregelde huwelijken, in de huidige context nooit kunnen zien dat hun ouders de Sacramenten ontvangen, begrijpt men hoe urgent de uitdagingen zijn waarvoor de evangelisatie gesteld wordt door de huidige situatie, die bovendien overal in de “global village” verspreid is.” Dit alles maakt duidelijk hoezeer de zorg voor deze situaties “net zo noodzakelijk en urgent als verplicht (is), als uitdrukking van naastenliefde van de herders voor wie aan hen zijn toevertrouwd en voor de hele mensenfamilie.” Bisschoppensynodes, Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode, De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in het kader van de evangelisatie (18 okt 2013), 3 De enormiteit van de opgave, de urgentie van de thema’s, en de verwachtingen die waarschijnlijk veel te groot te zijn, zijn aanleiding om met overtuiging het gebed van allen te vragen voor de ingeslagen weg, alsmede de nederigheid, de edelmoedige inzet en het vertrouwen op God van wie speciaal aan de Synode zullen bijdragen, opdat de Geest het collegiale werk en de uiteindelijke en beslissende onderscheiding van de Opvolger van Petrus zal verlichten.

Document

Naam: EVANGELISATIE EN PASTORAAL BELANGRIJKE PUNTEN VOOR DE SYNODE.
Interventie tijdens de persconferentie bij de publicatie van het Voorbereidingsdocument
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Bruno Forte
Datum: 5 november 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Redactie; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam