• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om te eindigen, hier voor jullie staat de icoon van de Opdracht van Jezus in de Tempel. Het is werkelijk een mooie en belangrijke icoon. Laten we ernaar kijken en laten we ons door deze uitbeelding helpen. Zoals jullie allen, hebben ook de personages van dit gebeuren hun weg. Maria en Jozef zijn op weg gegaan, pelgrims in Jeruzalem, gehoorzaam aan de Wet van de Heer. Ook de oude Simeon en de profetes Hanna, komen, ook al zijn ze bejaard, naar de tempel gedreven door de Heilige Geest. De uitbeelding toont ons de vervlechting van drie generaties (...). Simeon houdt het kind Jezus, waarin hij de Messias erkent, in zijn armen. Hanna wordt afgebeeld met het gebaar van lofprijzing aan God en van verkondiging van de verlossing aan wie de redding van Israël verwachtte. Deze twee bejaarden vertegenwoordigen het geloof als geheugen. En ik vraag jullie: “Luisteren jullie naar de grootouders? Openen jullie het hart voor het geheugen dat de grootouders ons schenken? De grootouders zijn de wijsheid van het gezin, ze zijn de wijsheid van een volk. En een volk dat niet luistert naar de grootouders, is een volk dat sterft! Luisteren naar de grootouders! Maria en Jozef zijn het gezin dat geheiligd wordt door de aanwezigheid van Jezus, de vervulling van alle beloften. Elk gezin, zoals dat van Nazareth, maakt deel uit van de geschiedenis van een volk en kan niet bestaan zonder de voorgaande generaties. Daarom zijn hier vandaag ook de grootouders en de kinderen. De kinderen leren van de grootouders, de vorige generatie.

Geliefde gezinnen, ook jullie zijn deel van Gods volk. Gaat de weg in vreugde samen met dit volk. Blijft steeds verbonden met Jezus. Brengt Hem, door jullie getuigenis, aan alle mensen. Ik dank jullie voor jullie komst. Laten we samen deze woorden van de heilige Petrus tot de onze maken, dat ze ons kracht geven en dat ze onze kracht zullen geven op moeilijke ogenblikken: “Heer, naar wie zouden we gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven” (Joh. 6, 68).

Beleeft, met de genade van Christus, de vreugde van het geloof! De Heer zegene jullie, en Maria, onze Moeder, behoede en vergezelle jullie. Dankjewel!

Document

Naam: HET IS VANDAAG MOGELIJK IN HET GEZIN DE VREUGDE VAN HET GELOOF TE BELEVEN
Tijdens de bedevaart op de Gezinsdag ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 26 oktober 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam