• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met de kudde op weg gaan. (...) De bisschop is op weg met en in zijn kudde. Dit wil zeggen op weg gaan met je eigen gelovigen en met allen die zich tot jou wenden. Hun vreugden en hoop, hun moeilijkheden en lijden delen als broers en vrienden, meer nog: als vaders die in staat zijn te luisteren, te verstaan, te helpen, richting te wijzen. Samen op weg gaan vereist liefde, onze dienst is een dienst van de liefde, amoris officium zei de heilige Augustinus. H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 123, 5: PL 35, 1967

a. Bij het op weg gaan wil ik ook herinneren aan de liefde voor jullie priesters. Jullie priesters zijn de eerste naaste; de priester is de eerste naaste van de Bisschop. Bemin uw naaste, en de eerste naaste is de priester. Priesters zijn de onmisbare medewerkers waarbij raad en de hulp moet gezocht worden. Voor de priesters moet je als een vader, een broer en een vriend zorgen. De spirituele zorg voor het presbyterium is een van jullie belangrijkste taken. Maar vergeet niet de menselijke behoeften van elk van jullie priesters, vooral op delicate en belangrijke momenten in hun dienstwerk en in hun leven. De tijd die je met de priesters doorbrengt is nooit verloren tijd! Ontvang hen wanneer ze er om vragen. Laat een telefonische oproep nooit onbeantwoord. (...). Als een priester de Bisschop telefoneert dan moet hij de dag zelf of ten minste de dag erna dit telefoontje krijgen: “Ik heb gehoord dat je mij wil spreken, wat wil je? Nu kan ik je niet ontvangen, maar we kunnen wel samen een datum zoeken”. Hij moet ervaren dat de vader antwoordt, alsjeblieft. Wanneer dit niet gebeurt, zal de priester denken “Het raakt hem niet, dit is geen vader, het is een manager!” Denkt hierover goed na. Het zou een mooi voornemen zijn: de oproep van een priester beantwoord ik, als het vandaag niet kan, ten minste de volgende dag om dan te zien wanneer ik hem kan ontmoeten. Blijf in voortdurende nabijheid, in voortdurend contact met je priesters.

b. Verder de aanwezigheid in het bisdom. In de Paus Franciscus - Homilie
Wees herders met de geur van uw kudde
Chrismamis - St. Pietersbasiliek, Rome
(28 maart 2013)
dit jaar heb ik aan de Herders gezegd dat ze “de geur van de schapen” moeten hebben. Weest Herders met de geur van de schapen, aanwezigheid temidden van jullie volk zoals Jezus de Goede Herder. Uw aanwezigheid is niet bijkomstig maar wezenlijk. Aanwezigheid! Het volk vraagt erom. Het wil zijn Bisschop de weg samen met hen zien gaan; bij hen zijn. Het volk heeft dit nodig om te kunnen leven en te kunnen ademen! Sluit jullie niet af! Weest temidden van jullie gelovigen, ook in de periferieën van jullie bisdommen en in al die “existentiële periferieën” waar lijden, eenzaamheid en menselijke aftakeling aanwezig is. Pastorale aanwezigheid betekent met het volk van God op weg gaan: voorop gaan om het pad te wijzen, om de weg te tonen; temidden van het volk gaan om de eenheid te versterken;achter het volk aan gaan zowel om niemand achter te laten als om de intuïtie van het volk van God te volgen bij het vinden van nieuwe wegen. Een Bisschop die temidden van zijn volk leeft houdt de oren open om te horen “wat de Geest aan de Kerken zegt” (Openb. 2, 7) en om “de stem van schapen” te horen, ook doorheen die diocesane organen die de opdracht hebben de Bisschop raad te geven door een loyale en opbouwende dialoog. Men kan zich geen Bisschop voorstellen die deze diocesane organen niet zou hebben: priesterraad, consultorencollege, pastorale raad, economische raad. Hierin bestaat het bij het volk zijn. Deze pastorale aanwezigheid zal jullie ook in staat stellen de cultuur, de gebruiken, de gewoonten van het gebied , de rijkdom aan heiligheid die er is in de diepte te kennen. Je onderdompelen in je eigen kudde!

c. Ik zou hieraan nog willen toevoegen: de stijl van de dienstbaarheid aan de kudde moet er een zijn van nederigheid, ik zou ook zeggen van soberheid en van het wezenlijke. Alsjeblieft, wij Herders zijn geen mannen met de “psychologie van prinsen” – alsjeblieft – ambitieuze mannen die met deze Kerk gehuwd zouden zijn, in afwachting van een die mooier of rijker is. Dit is een schandaal! Als een biechteling je zegt: “ik ben gehuwd en leef met mijn vrouw, maar ik kijk voortdurend naar een andere, mooiere vrouw: is dat zonde, Vader?” Het Evangelie zegt: dat is zonde van overspel. Bestaat “geestelijk overspel”? Ik weet het niet, wat denken jullie. Kijkt niet uit naar een andere die mooier, belangrijker, rijker is. Hoedt u voor de val van de geest van carrièrisme! Dat is een kanker! Niet slechts met woorden, maar ook en vooral door concreet levensgetuigenis zijn wij leraren en opvoeders van ons volk. De verkondiging van het geloof eist dat het leven overeenstemt met wat men leert. Zending en leven horen onlosmakelijk samen. [[[711,31]]] Elke dag moet je deze vraag stellen: stemt mijn leven overeen met wat ik leer?

Document

Naam: WAT IS HET HEERLIJK OM ALS BROEDERS SAMEN TE WONEN
Tot de nieuw benoemde bisschoppen georganiseerd door de Congregatie van de Bisschoppen en de Congregatie voor de Oosterse Kerken - Sala Clemente
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 september 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert.: Marcel De Pauw MSC
Bewerkt: 29 september 2013

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam