• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik merk om te beginnen alleen op, dat een dergelijke analyse niet secundair is. Het gaat er inderdaad om, overigens in lijn met de logica die tot de ontvouwing van de Encycliek voert, de aandacht te vestigen op de betekenis van wat Jezus gezegd en gedaan heeft en zo, uiteindelijk, op wie Jezus voor ons geweest is en nog steeds is. De Brieven van Paulus en het Evangelie van Johannes, waarnaar in de Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
bijzonder wordt verwezen, zijn immers gebouwd op de solide basis van het Messiaanse optreden van Jezus van Nazareth dat zijn beslissende hoogtepunt bereikte in het Pasen van dood en verrijzenis.

Het is dus noodzakelijk zich met Jezus te confronteren, ik zou zeggen, in de concreetheid en rauwheid van zijn wederwaardigheden, zoals die ons vooral worden verteld door het oudste Evangelie, dat van Marcus. Men constateert dan, dat het “schandaal” dat de woorden en de praktijken van Jezus om Hem heen veroorzaken, voortkomt uit zijn buitengewone “gezag”. Dit is een woord dat reeds bij Marcus voorkomt, maar dat niet gemakkelijk in het Italiaans te vertalen is. Het Griekse woord is exousia, dat letterlijk verwijst naar dat wat “voortkomt uit het wezen” dat men is. Het gaat dus niet om iets uitwendigs of gemaakts, maar om iets wat van binnenuit komt en vanzelf imponeert. Jezus treft, ontstelt en vernieuwt vanuit – Hij zegt het Zelf – zijn relatie met God, die Hij vertrouwelijk Abba noemt, die Hem dit “gezag” verleent om het ten gunste van de mensen te gebruiken.

Document

Naam: DE WAARHEID IS EEN RELATIE
Aan Eugenio Scalfari, oud-hoofdredacteur van ‘La Repubblica
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 september 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Fragmenten in het Nederlands - vert.: Marcel De Pauw msc/Redactie
Bewerkt: 29 november 2013

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam