• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op de tweede plaats wil ik graag uw aandacht vragen voor een citaat – aanwezig in het derde deel van de Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
– uit de Homilie van de H. Leo de Grote: “Wanneer het geloof niet één is, is het geen geloof’” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. We leven immers in een wereld die ondanks al haar connecties en globalisatie gefragmenteerd is en ontleed in vele “werelden” die, hoewel ze met elkaar in verbinding staan, vaak en graag op zichzelf staan en in conflict zijn met elkaar. De eenheid van het geloof is daarom het kostbare goed dat de Heilige Vader en zijn medebroeders de bisschoppen geroepen zijn te belijden, voeden en garanderen, als de eerste vrucht van een eenheid die zich aan de hele wereld als gave wil aanbieden.

Het gaat om een eenheid die niet monolithisch is, maar met een rijke en levendige veelvormigheid – God zelf is één en drie-enig – en die tegelijkertijd oorsprong en zending van de Kerk is, die om deze reden door het Tweede Vaticaans Concilie wordt gedefinieerd als “teken en instrument” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1 van de eenheid die van God komt en die bestemd is de hele mensheid te omarmen.

Het is een eenheid die met recht “katholiek” genoemd wordt, want ze is gefundeerd op de waarheid, die ze bedoelt te dienen en aan te bevelen. Ze heeft namelijk “het vermogen om in zich alles te kunnen opnemen wat ze aantreft in de verschillende milieus waarin ze aanwezig is en in de verscheidene culturen waarmee ze in aanraking komt. De Kerk loutert dat alles en brengt het tot zijn beste uitdrukkingsvorm” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. Omdat ze gefundeerd is op de waarheid, ontneemt deze eenheid ons niets, maar verrijkt ze ons met de gaven die komen van de edelmoedigheid van het hart van God en van iedereen.

Juist zo’n eenheid in de waarheid, waarin God – die ons aller Vader is – ons binnenleidt, helpt ons ook om de grondslag van de ware broederlijkheid te hervinden Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. Zonder waarheid en zonder God heeft de droom van universele broederschap, die gecreëerd is door de moderne wereld, geen mogelijkheid om werkelijkheid te worden en is ze gedoemd om slecht de trieste ervaring van Babel te herhalen. Immers, “broederlijkheid, die de verwijzing naar een gemeenschappelijke Vader als haar fundament ontbeert, is geen lang leven beschoren” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. De geschiedenis van de laatste twee eeuwen biedt ons hier helaas overvloedig bewijs van.

Document

Naam: PRESENTATIE VAN DE ENCYCLIEK LUMEN FIDEI
Tijdens persconferentie in de Scala Stampa
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Gerhard Ludwig Müller, prefect
Datum: 5 juli 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: Redactie
Bewerkt: 29 november 2013

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam