• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tweede deel

In het tweede deel stelt de Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
op krachtige wijze de vraag van de waarheid, als de vraag die “in het hart van het geloof” staat Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. Het geloof betreft dus ook de kennis van de werkelijkheid – het is een cognitieve gebeurtenis: “Geloof zonder waarheid redt niet ... blijft dan louter een mooi sprookje ... Of het geloof reduceert zich tot een aangenaam gevoel” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
.

De kwestie van de waarheid en de actieve inzet voor het zoeken naar de waarheid kunnen niet worden ontweken, net zoals men de bijdrage die door de grote religieuze tradities wordt aangeboden, niet a priori kan uitsluiten, vooral wat betreft de grote waarheden van het menselijk bestaan.

Wat is de bijdrage die, wat dit betreft, het geloof in Jezus Christus ons aanbiedt? Het geloof, dat zich opent voor de liefde die van God komt, vormt onze zienswijze van de dingen “omdat de liefde zelf licht met zich meedraagt” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. Ook al lijkt het voor de moderne mens alsof de kwestie van de liefde niets te maken heeft met de waarheid – aangezien de liefde vandaag de dag verdreven is naar de sfeer van de gevoelens –, “men kan liefde en waarheid niet scheiden” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
.

De liefde is echt wanneer die ons verbindt met de waarheid en de waarheid trekt ons tot zich met de kracht van de liefde. Van “deze ontdekking van de liefde als bron van kennis, die deel uitmaakt van de oorspronkelijke ervaring van elke mens” wordt getuigd door “de Bijbelse opvatting van het geloof” zelf Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
en het is één van de mooiste en belangrijkste beklemtoningen van deze Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
.

Vanwege het feit dat het geloof betrekking heeft op het kennen en is verbonden met de waarheid, kan Thomas van Aquino spreken van oculata fides, van het geloof als gebeurtenis die het “zien” betreft Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. Het geloof betreft het gehoor, maar niet alleen dat, want het is ook een “groeiproces van het zien” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
dat zoekt naar de waarheid en haar herkent, een groeiproces waarin er “een vruchtbare wisselwerking tussen geloof en rede” is Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. Overigens had Augustinus van Hippo al “ontdekt dat alle dingen een transparantie in zich dragen” en “de goedheid Gods, het goede, kunnen weerspiegelen” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. Het geloof helpt ons dus om de fundamenten van de werkelijkheid in hun diepten te doorschouwen.

In deze zin kan men begrijpen op welk niveau het licht van het geloof in staat is om “de vragen van onze tijd aangaande de waarheid te verklaren” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
, dat wil zeggen de grote vragen die opkomen in het menselijk hart tegenover de gehele werkelijkheid, zowel tegenover haar schoonheden als tegenover haar drama’s. En aangezien de waarheid, waar het geloof ons in binnen voert, is verbonden met de liefde en van de liefde komt, is het geen waarheid om bang voor te zijn, want ze legt zich niet met geweld op maar beoogt ten diepste te overtuigen, fortiter ac suaviter - sterk en mild tegelijk.

Dit is waarom de Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
er niet voor terugschrikt te stellen dat “het geloof de rede een weidser perspectief biedt om de wereld, die zich ontsluit, beter te kunnen verlichten” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
zowel in de wetenschappelijke studies als in de zoektocht van elke oprecht religieuze mens. Het geloof zelf openbaart ons dat wie op weg gaat om de waarheid en het goede te zoeken “reeds tot God nadert en al door zijn hulp wordt bijgestaan” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
ook zonder het te weten.

Document

Naam: PRESENTATIE VAN DE ENCYCLIEK LUMEN FIDEI
Tijdens persconferentie in de Scala Stampa
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Gerhard Ludwig Müller, prefect
Datum: 5 juli 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: Redactie
Bewerkt: 29 november 2013

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam