• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Inleiding

In de meditaties die hij dagelijks aanbiedt door middel van zijn prediking, herinnert Paus Franciscus ons vaak aan: “Alles is genade”. Zo’n uitspraak, die tegenover de complexiteit en de tegenstellingen van het leven iemand naïef of abstract kan overkomen, is echter een uitnodiging om de ultieme positiviteit van de werkelijkheid te herkennen.

Juist daaraan wil ook de Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
ons herinneren: het licht dat voortkomt uit het geloof, uit de Openbaring die God van zichzelf geeft in Jezus Christus en in zijn Geest, verlicht de diepten van de werkelijkheid en helpt ons te herkennen dat deze de onuitwisbare tekenen van het goede initiatief van God in zich ingegrift draagt. Want dankzij het licht dat van God komt, is het geloof in staat om “heel de levensweg” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
, “het gehele bestaan van de mens” te verlichten Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. Dit “vervreemdt ons niet van de werkelijkheid maar stelt ons in staat om haar diepere dimensie te begrijpen en te ontdekken hoezeer God de wereld bemint en haar onophoudelijk op Hem richt” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
.

Dit is de centrale boodschap van de Encycliek, die enkele dierbare thema’s van Benedictus XVI herneemt. “Deze gedachten over het geloof willen – zo schrijft Paus Franciscus – een aanvulling zijn op datgene wat Benedictus XVI heeft geschreven in zijn encyclieken over Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
en Paus Benedictus XVI - Encycliek
Spe Salvi
Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop
(30 november 2007)
. Ook voor een encycliek over het geloof had hij een eerste versie zo goed als klaar. Ik ben hem daar ten zeerste dankbaar voor. In een geest van broederlijke gezindheid in Christus, neem ik zijn waardevolle werk over, waarbij ik op enkele punten iets aan de tekst toevoeg” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
.

Het is een gelukkige omstandigheid dat deze tekst, om zo te zeggen, door de hand van twee Pausen is geschreven. Wie haar leest kan – afgezien van het verschil in stijl, in waarneming en accenten – onmiddellijk de wezenlijke continuïteit opmerken van de boodschap van Paus Franciscus met de leringen van Benedictus XVI.

Aan de oorsprong van alles staat God – en geloven in Hem is het erkennen van dit feit. Dit verwijdt het verstand en het hart van de mens, verbreedt zijn horizon, brengt hem steeds nader tot de andere mensen en opent voor hem de deuren naar een bestaan dat overeenkomstig zijn waardigheid wordt geleefd. Ja, we moeten het erkennen: alle keren dat we niet denken, handelen, beminnen en daarbij ons geloof in God werkzaam maken, dragen we niet bij aan de opbouw van een meer menselijke wereld. Door zo te handelen geven we vaak zelfs een anti-getuigenis van God en ontsieren we het gelaat van de Kerk.

In het levende geloof in God – waarin zijn Eniggeboren Zoon Jezus Christus ons door zijn Geest binnen voert – ligt onze grote krachtbron. Hiermee staat of valt elke poging tot hervorming en niet alleen in de Kerk, want op dit niveau gaat het om een gave die de Kerk niet voor zichzelf alleen kan houden. Het geloof en het leven van genade dat het geloof ons aanbiedt, is immers een schat van goedheid en waarheid die alle mensen aangaat, aangezien allen zijn geroepen om in vriendschap met God te leven en om de horizonnen van vrijheid te ontdekken die zich ontsluiten voor wie zich door Hem aan de hand laat nemen.

Het geloof in deze God die Jezus Christus ons openbaart, is de ware “rots” waarop de mens geroepen is zijn leven en het leven van de wereld te bouwen. Het gaat om een gave die nooit “als vanzelfsprekend” verondersteld kan worden, maar die voortdurend “gevoed en gesterkt” moet worden Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. Dankzij het geloof kunnen we erkennen dat ons iedere dag een “grote liefde” wordt aangeboden, een liefde waardoor we worden “omgevormd: Hij verlicht ons pad naar de toekomst en geeft ons vleugels van hoop, zodat we onze weg met vreugde kunnen afleggen” Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
. Dankzij het geloof kunnen we met realisme naar de toekomst kijken die op ons wacht en een realistisch vertrouwen voeden, zonder ons te laten “beroven van onze hoop”, zoals Paus Franciscus steeds herhaalt. Geloof, hoop en liefde vormen “in een wonderbare onderlinge vervlechting” de dynamiek van het leven van de mens die zich opent voor de gaven die van God komen Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
.

De Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
benadrukt dit alles en is onderverdeeld in vier delen, die we kunnen beschouwen als vier panelen van één enkel groot “altaarstuk”.

Document

Naam: PRESENTATIE VAN DE ENCYCLIEK LUMEN FIDEI
Tijdens persconferentie in de Scala Stampa
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Gerhard Ludwig Müller, prefect
Datum: 5 juli 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: Redactie
Bewerkt: 29 november 2013

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam