• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zo doet degene die de Heer vreest; wie zich houdt aan de wet zal de wijsheid verwerven.
Als een moeder komt zij hem tegemoet en zij begroet hem als de vrouw van zijn jeugd.
Zij geeft hem het brood van het inzicht te eten en laat hem het water van de wijsheid drinken.
Hij steunt op haar en hij wankelt niet, hij hecht zich aan haar en hij wordt niet beschaamd.
Zij zal hem verheffen boven zijn naasten en in het midden van de vergadering ontsluit ze zijn mond.
Blijdschap en een vreugdekrans en een onvergankelijke naam zal zij hem schenken.
Mensen zonder inzicht verwerven haar niet en zondaars krijgen haar nooit te zien.
Zij houdt zich ver van de hoogmoed en leugenaars denken nooit aan haar.
De lofprijzing in de mond van een zondaar is misplaatst, want ze is hem niet door de Heer ingegeven.
De lofprijzing moet in wijsheid uitgesproken worden, want dan geeft de Heer er zijn zegen aan.
Zeg niet: `Het ligt aan de Heer, dat ik mij van Hem heb afgewend!' Wat Hij verfoeit, veroorzaakt Hij niet.
Zeg niet: `Hij heeft mij zelf misleid!' Want aan een zondaar heeft Hij geen behoefte.
De Heer haat alles wat verfoeilijk is en Hij bespaart het aan wie Hem vrezen.
Hij heeft vanaf het begin, toen Hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen.
Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden en het is ook verstandig te doen wat Hem behaagt.
Hij heeft vuur en water voor u neergezet: gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest.
Voor de mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt wordt hem gegeven.
Want groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is geweldig en Hij ziet alles.
Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen en iedere daad van de mens is Hem bekend.
Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam