• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Weerstreef geen machtig man: gij zoudt ooit in zijn handen kunnen vallen.
Maak geen ruzie met een rijk man, want hij zou u zijn overwicht laten voelen. Velen immers zijn aan het goud te gronde gegaan en harten van koningen zijn erdoor misleid.
Twist niet met een kletskous: gij moet op zijn vuur geen houtblokken stapelen.
Maak geen grappen met een onopgevoed mens, want het zou oneer brengen over uw voorouders.
Smaad geen mens die zich van de zonde afwendt: bedenk dat wij allen straf verdienen.
Tast geen oude man in zijn eer aan, want wij worden misschien ook wel oud.
Verheug u niet over iemands dood: bedenk dat wij allemaal sterven.
Sla de betogen der wijzen niet in de wind en blijf hun spreuken overdenken, want bij hen zult gij inzicht opdoen en de hooggeplaatsten leren dienen.
Versmaad de betogen der grijsaards niet, want ook zij hebben van hun vaders geleerd: van hen zult gij begrip leren en op het juiste moment leren antwoorden.
Wakker de vuurgloed van de zondaar niet aan: gij zoudt uzelf aan zijn vlammen branden.
Laat u door een brutale spotter niet van de wijs brengen: gij zoudt hem de kans geven u onverhoeds in uw woorden te vangen.
Leen geen geld uit aan iemand die sterker is dan gij: als gij het doet, beschouw het geld dan maar als verloren.
Sta niet borg boven uw vermogen: als gij zo borg staat, reken er dan maar op dat gij moet betalen.
Procedeer niet met een rechter, want zijn aanzien bepaalt het vonnis.
Ga niet op weg met een waaghals: hij zou u in zware ellende brengen, want hij volgt toch zijn eigen zin en gij gaat door zijn onverstand mee te gronde.
Ga niet vechten met een driftkop en trek niet met hem de woestijn door, want bloedvergieten is voor hem maar een kleinigheid en zodra gij geen hulp hebt, slaat hij u neer.
Pleeg geen overleg met een dwaas want hij kan geen woord voor zich houden.
Doe in het bijzijn van een vreemde niets dat geheim moet blijven, want gij weet niet wat ervan uitlekt.
Leg uw hart niet open voor iedereen en probeer niet u daarmee geliefd te maken.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam