• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Godlof! De Heer wil ik loven van harte in de kring der oprechten, zijn schare.
Grootmachtig de daden des Heren, voor wie dankbaar gezind zijn herkenbaar;
verheven en heerlijk zijn handelen, zijn gerechtigheid houdt stand voor eeuwig.
Zijn wonderen - Hij wil ze herdacht zien. - Genadig de Heer en barmhartig.
Hij geeft wie Hem vrezen hun nooddruft; zijn verbond is Hij eeuwig indachtig.
Zijn volk deed Hij zijn machtsdaden kennen; Hij schonk hun het erfland der heidenen.
Wat zijn hand schept, is waarheid, is orde; al wat Hij opdraagt is waarachtig,
onwrikbaar: voor immer en eeuwig, voltrokken in waarheid, volstrektheid.
Bevrijding schonk Hij zijn volk, schiep voor de eeuwigheid zijn verbond. Heilig, ontzagwekkend zijn naam!
Grondbeginsel der wijsheid: ontzag voor de Heer; heilzaam inzicht voor wie dit betrachten. Zijn lof zal standhouden voor eeuwig!

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam