• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een psalm van Asaf. In de godenschare, onwrikbaar, staat God, houdt temidden der goden het recht hoog.
Hoe lang nog richt gij in onrecht, verleent gij de bozen uw gunst?
Geef de schamele recht en de wees, bescherm wie gering en berooid is,
geef wie arm is en honger lijdt uitkomst, ontruk hem aan de greep van wie kwaad wil.
Geen besef is er meer en geen oordeel: in duisternis wandelen zij om. Alom wankelt de grondslag der aarde.
Ik was het die sprak: 'gij zijt goden, zonen des Allerhoogsten gij allen.'
Toch - de dood van elk mens zult gij sterven: zogoed als een vorst valt valt gij.
Verrijs, o God, richt de aarde: Gij die rechtmatig bezit alle volken.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam