• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van Salomo. God, vertrouw de koning uw recht toe, hem de vorst uw gerechtigheid:
dat uw volk rechtvaardig hij richte, uw verdrukten voorsta naar recht;
dan dragen de bergen vrede, de heuvelen, stralend, het recht.
Hij komt op voor de armsten des volks en behoudt de kinderen der schamelen. Hij zal hun verdrukker vertreden.
Hij zal duren als de duur van de zon, gelijk de maan, eeuwen na eeuwen,
Hij - als regen die daalt op het gras, zware regenval, drenkend de aarde.
De gerechtigheid breekt door in zijn dagen, de vrede komt tot vervulling: totdat geen maan er meer is.
Heersen zal hij van zee tot zee, van de Stroom tot de einden der aarde;
voor hem buigt zich het volk der woestijn, zijn vijanden lekken het stof.
De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan:
alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.
Redt hij niet de nooddruftige die jammert, de arme van helper verstoken?
met wie weerloos gebrek lijdt in deernis bewaart hij het leven der schamelen,
ontheft hen van druk en geweld: hun bloed - in zijn oog is het kostbaar.
Hij leve - Sjeba's goud zij zijn deel, immer gaat voor hem het gebed op; men zegent hem, telken dage.
Er zij weelde van graan in het land, het neigt langs de kam van de bergen; op de Libanon glanze zijn oogst, gekiemd als het gras op de velden.
En in eeuwigheid blijve zijn naam, worde voortgeplant zolang de zon staat; tot een zegenspreuk moge hij zijn: want geen volk of het prijst hem gelukkig.
Geloofd zij God de Heer, de God van Israƫl, die wonderen doet, Hij alleen.
Geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam: moge zijn heerlijkheid heel de aarde vervullen. Amen, ja amen.
Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isai.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam