• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Kain had gemeenschap met zijn vrouw; zij werd zwanger en baarde Henoch. Hij stichtte een stad, en noemde die stad naar zijn zoon Henoch.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Aan Henoch werd Irad geboren. Irad verwekte Mechujaël; Mechujaël verwekte Metusaël, en Metusaël verwekte Lamech.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Lamech huwde twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Ada baarde Jabal; hij werd de stamvader van allen die in veehoederstenten wonen.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen, die op de citer en de fluit spelen.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Ook Silla kreeg kinderen; zij baarde Tubal-kain, de stamvader van de smeden, van allen die het brons en het ijzer bewerken. De zuster van Tubal-kain, de stamvader van de smeden, van allen die het brons en het ijzer bewerken. De zuster van Tubal-kain heette Naama.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Eens zei Lamech tot zijn vrouwen: `Ada en Silla, hoort wat ik zeg: vrouwen van Lamech, luistert naar mijn woord! Word ik gewond, dan dood ik een man; krijg ik een schram, dan neem ik een kind.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Wordt Kain zevenvoudig gewroken. Lamech zevenenzeventigvoudig!'
Bekijk vers 24 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw; zij baarde een zoon en noemde hem Set. `Want,' zei ze, `God heeft mij een andere zoon geschonken in de plaats van Abel, die door Kain is vermoord.'
Bekijk vers 25 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Ook Set kreeg een zoon en hij noemde hem Enos. Dat was de tijd dat men de naam van Jahwe begon aan te roepen.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam