• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva; zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld, en zij sprak: `Door Jahwe's gunst heb ik een mannelijk kind voortgebracht.'
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kain landbouwer.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Na verloop van tijd bracht Kain een offer aan Jahwe van de vrucht en van de grond.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen. Jahwe zag genadig neer op Abel en zijn offer,
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
maar op Kain en zijn offer sloeg Hij geen acht. Een wilde woede greep Kain aan, en zijn gezicht werd grimmig.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Nu zei Jahwe tot Kain: `Waarom zijt gij woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig?
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Als gij het goede doet, is er opgewektheid; maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begerig u te grijpen. Zult gij hem meester kunnen blijven?'
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Daarop zei Kain tot zijn broer Abel: `Laten we gaan wandelen.' En toen zij buiten waren, viel Kain zijn broer aan en vermoordde hem.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Nu zei Jahwe tot Kain: `Waar is uw broer Abel?' Hij antwoordde: `Ik weet het niet. Moet ik dan op mijn broer passen?'
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Toen zei Hij: `Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond tot mij!
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 22 november 2018

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam