• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De jonge Samuël deed dienst in het heiligdom van Jahwe, onder het toezicht van Eli. In die dagen was een woord van Jahwe een zeldzaamheid en kwam een visioen niet dikwijls voor.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » 1 Samuel » Hoofdstuk 3)
 
Op zekere dag had Eli zich te slapen gelegd op zijn gewone plaats; zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » 1 Samuel » Hoofdstuk 3)
 
De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in het heiligdom van Jahwe, waar de ark van God stond.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » 1 Samuel » Hoofdstuk 3)
 
Toen riep Jahwe: `Samuël!' Samuël antwoordde: `Hier ben ik.'
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » 1 Samuel » Hoofdstuk 3)
 
Hij liep haastig naar Eli en zei: `Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.' En hij ging en legde zich te slapen.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » 1 Samuel » Hoofdstuk 3)
 
Toen riep Jahwe opnieuw: `Samuël!' Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?' Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.'
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » 1 Samuel » Hoofdstuk 3)
 
Samuël kende Jahwe nog niet: een woord van Jahwe was hem nog nooit geopenbaard.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » 1 Samuel » Hoofdstuk 3)
 
En weer riep Jahwe Samuël; nu voor de derde maal. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?' Toen begreep Eli dat het Jahwe was die de jongen riep.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » 1 Samuel » Hoofdstuk 3)
 
En hij zei tot Samuël: `Ga slapen, en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen: Spreek, Jahwe, uw dienaar luistert.' Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » 1 Samuel » Hoofdstuk 3)
 
Toen kwam Jahwe bij hem staan en riep, evenals de vorige malen: `Samuël, Samuël!' En Samuël antwoordde: `Spreek, uw dienaar luistert.'
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » 1 Samuel » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam