• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Oude Testament » Deuteronomium » Hoofdstuk 30)
 
Ze zijn niet in de hemel en ge hoeft niet te zeggen: `Wie zal naar de hemel opvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?'
Bekijk vers 12 in zijn context
(Oude Testament » Deuteronomium » Hoofdstuk 30)
 
Ze zijn niet overzee en ge hoeft niet te zeggen: `Wie zal de zee over varen om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?'
Bekijk vers 13 in zijn context
(Oude Testament » Deuteronomium » Hoofdstuk 30)
 
Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Oude Testament » Deuteronomium » Hoofdstuk 30)
 
Ik houd u vandaag het leven en het geluk voor, maar ook de dood en het ongeluk.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Oude Testament » Deuteronomium » Hoofdstuk 30)
 
Als gij luistert naar de geboden van Jahwe uw God, die ik u heden geef, als gij Jahwe uw God bemint, zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt, dan zult gij leven en talrijk worden en zal Jahwe uw God u zegenen in het land dat ge in bezit gaat nemen.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Oude Testament » Deuteronomium » Hoofdstuk 30)
 
Maar als uw hart afdwaalt, als ge niet luistert en u laat verleiden, zodat gij u voor andere goden neerbuigt en die vereert,
Bekijk vers 17 in zijn context
(Oude Testament » Deuteronomium » Hoofdstuk 30)
 
dan kondig ik u heden aan, dat gij zult omkomen en dat ge niet lang zult leven op de grond, die ge na de overtocht van de Jordaan in bezit gaat nemen.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Oude Testament » Deuteronomium » Hoofdstuk 30)
 
Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten,
Bekijk vers 19 in zijn context
(Oude Testament » Deuteronomium » Hoofdstuk 30)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam