• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Verdrijving uit de tuin
Van alle dieren, die Jahwe God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: `Heeft God werkelijk gezegd dat u van geen enkele boom in de tuin mag eten?'
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
De vrouw zei tot de slang: `Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
God heeft alleen gezegd: Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat moogt ge niet eten; gij moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult gij sterven.'
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
Maar de slang zei tot de vrouw: 'U zult helemaal niet sterven!
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
God weet dat uw ogen open zullen gaan als u eet van die boom, en dat u dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.'
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam