• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Johannes » Hoofdstuk 4)
 
En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Johannes » Hoofdstuk 4)
 
Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Johannes » Hoofdstuk 4)
 
Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Johannes » Hoofdstuk 4)
 
Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Johannes » Hoofdstuk 4)
 
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven (zoals Hij verblijft in ons), dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Johannes » Hoofdstuk 4)
 
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de Heiland van de wereld te zijn.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Johannes » Hoofdstuk 4)
 
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Johannes » Hoofdstuk 4)
 
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Johannes » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam