• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Want waar naijver en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust aan en allerlei minderwaardige praktijken.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 3)
 
De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 3)
 
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 3)
 
Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten?
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 4)
 
Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 4)
 
En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam