• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Geloof zonder daden is waardeloos
Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden?
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten,
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
en iemand van u zou zeggen: 'Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,' en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin?
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Misschien zal iemand zeggen: 'Gij hebt de daad en ik heb het geloof.' Dan antwoord ik: 'Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.'
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Gij gelooft dat er slechts een God is? Uitstekend; ook de boze geesten geloven dat, en sidderen!
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Gij dwaas, wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is?
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaak op het altaar ten offer bracht?
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en eerst door zijn daden volkomen werd.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Zo ging het woord van de Schrift in vervulling, dat luidt: Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend; en hij werd Gods vriend genoemd.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam