• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Want als wij, na de kennis van de waarheid ontvangen te hebben, moedwillig zondigen, blijft er geen offer voor de zonden meer over,
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 10)
 
maar alleen een schrikwekkend uitzicht op een oordeel en een begerig vuur, dat de vijanden van God wil verteren.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 10)
 
Wie zich niet stoort aan de wet van Mozes, wordt op het getuigenis van twee of drie personen zonder pardon ter dood gebracht.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 10)
 
Moet dan hij die de Zoon van God veracht, die het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd is, profaneert, die de Geest van Gods genade durft honen, moet zo iemand niet veel strenger gestraft worden?
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 10)
 
We weten toch wie gezegd heeft: Mij komt het toe te straffen, Ik zal vergelden, en ook: De Heer zal rechtspreken over zijn volk?
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 10)
 
Het moet iets vreselijks zijn om in de handen van de levende God te vallen.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 10)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam