• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend; dat heeft God gedaan, die Hem zei: Gij zijt mijn zoon, Ik heb U heden verwekt.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 5)
 
En elders zegt Hij: Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 5)
 
In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is Hij verhoord:
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 5)
 
hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 5)
 
en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwige heil,
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 5)
 
door God uitgeroepen tot hogepriester op de wijze van Melchisedek.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam